Egy szakmai bázist szerettünk volna létrehozni a Felvidéken

2018. december 15., szombat

Szathmáry Zsuzsanna, a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség vezetője, nagykálnai lelkipásztor és férje, Tóth Zoltán garamlöki lelkipásztor részesült az idén a Kárpát-medencei Lelki Segítő Szolgálat IV. Hálózatépítő Konferenciáján, Gyűgyön a Buda Béla-díjatban. A kitüntetés kapcsán beszélgetünk velük.

- Minek köszönhető az,  hogy mindketten Buda Béla-díjban részesültek?

- A Buda Béla díj odaítéléséről a mentálhigiénés szakmai közösség szavaz, így esett idén ránk a jelölés és a választás. Közel tizennégy évi munkánk van abban, hogy a Felvidéken is meghonosodott ez a képzés, ez a szemlélet és a szakmai közösség a díj nekünk való odaítélésével ezt értékelte.

- Hogyan fogadták ezt az elismerést?

 -Az elismerés nagyon meglepett minket, de természetesen szívből l örültünk neki és hálásak vagyunk ezért a megtiszteltetésért.

A Buda Béla díj átadása

Fotó: Pásztor Péter, Felvidék ma

- Mikor  és hogyan kerültek kapcsolatba a mentálhigiénével?

 - Amikor arról beszélünk, hogy közel tizennégy év munkánk van a mentálhigiéné tudományának, szemléletének megismertetésében itt a Felvidéken, akkor meg kell említenünk két nagyon fontos munkatársunk, barátunk nevét, Kovály Zsókáét és Vincze Árpádét, akik az első, hanvai mentálhigiénés képzést megszervezték, elindították. Kovály Zsóka barátnőmmel 2004-ben kerültünk kapcsolatba a mentálhigiénével, amikor beiratkoztunk a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Pszichológiai Intézetének mentálhigiénés képzésére.

- Miért indították el a szakmai képzéseket Felvidéken? Milyen indíttatásból?

- Amit ez a képzés adott, egyéni és szakmai téren, ezt a többletet, szemléletváltást szerettük volna, mint csodálatos lehetőséget elérhetővé tenni a mi végeinken is.  Annál is inkább, mivel akkor már Erdélyben és Budapesten folyt ez a képzés.

- Hol valósult meg az első képzés és mennyi érdeklődőt vonzott?

- Az első felvidéki képzésre Gömörben, Hanván került sor, 35 hallgatóval indult.

- Jelenleg hol tartanak a képzésben? Eddig hány ilyen képzés valósult már meg?

- Most a harmadik felvidéki képzésnél tartunk, amelynek a helyszíne a Lévai Református Gyülekezeti Központ. El tudjuk mondani, az eddigi hallgatókat számba véve, hogy minden tizedik református lelkészünk érintett a képzésben.

- Később létrehozták a  Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösséget. Miért volt erre szükség?

- 2013-ban létrehoztuk a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösséget, azért, hogy az itt élő szakembereink számára szakmai bázist jelentsen.- Milyen tevékenységet fejt ki ez a közösség?

- A Közösség nagy érdeme, hogy a budapesti egyetemmel együttműködve, Dr. Grezsa Ferenc szakvezető vezetésével folynak ezek a képzések.  Az érdeklődőket fel kell kutatni, meg kell szólítani, be kell hívni ebbe a képzésbe. A toborzás munkájában a Közösség fontos szerepet töltött és tölt be. Szervezünk szakmai konferenciákat. Idén nálunk Felvidéken, Gyűgyön volt a IV. Kárpát-medencei mentálhigiénés hálózatépítő konferencia, ahol színvonalas szakmai előadások és színes programok mellett közel 140 kolléga találkozott Erdélyből, Kárpátaljáról, Magyarországról és Felvidékről. Egyébként ez a Kárpát-medencei szakmai közösség közel ezer embert számlál. - Mit jelent a munkájuk számára ez az elismerés?

- Ez az elismerés egy nagyon fontos mérföldkövet jelent számunkra. Ösztönzőleg hat a további munkálkodásunkra, szakmai tevékenységünkre. Kötelez a további vállalásra.

- Milyen terveik vannak a jövőre nézve?

- Folytatjuk a megkezdett munkát. Az idő folyamán majd kirajzolódnak a lehetőségek és a feladatok.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →