Óvoda nagyhatalommá leszünk a Felvidéken – Átadták a martosi egyházi óvodát

2019. július 04., csütörtök

Ünnepi keretek között adták át Martoson a református egyházközség új óvodáját és a felújított alsó tagozatos iskoláját. Komárom után ez volt a második óvoda, amely a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében épült fel 824 ezer eurós költséggel.

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, amelyen Szénási Lilla lelkipásztor MK 10, 13-16 versek alapján a gyermekek és Jézus kapcsolatáról szólt. Bevezetőjében elmondta, hogy mindannyian benne vagyunk ebben a történetben: a jelenlegi és jövendőbeli óvodások, iskolások. „Az ilyen korú gyermekek rászorulnak a szülőknek, felnőtteknek a segítségére, gondoskodására. A kicsiket, az óvodásokat kézen fogva vezetjük be az óvodába, a nagyokat egy-egy mosollyal bátorítjuk, amikor elkísérjük őket az iskolába. Igyekszünk ezáltal is megadni nekik azt, amire szükségük van a fejlődésükhöz” – fogalmazott az igehirdető, majd azzal folytatta, hogy a történetben a felnőttek is benne vannak, mert feltételezhetően szülők és nagyszülők voltak azok, akik odavitték Jézushoz a gyerekeket, hogy megáldja őket. „Ezen a ponton kapcsolódunk a mai történethez – hívta fel a figyelmet Szénási Lilla a református nevelési és oktatási intézmények többletére, amelyben a gyerekeknek nemcsak az értelmüket és a testüket táplálják neveléssel, hanem a lelküket is formálják. "Ezekben az intézményekben természetessé válhat számukra az, hogy az életüknek van egy oltalmazó gazdája, egy vezető pásztora és egy szerető vigasztalója. Megtanulják mit jelent igazi életet élni magyar emberként, megtanulják  nyelvünket, valamint őrizni, ápolni és tisztelni a keresztyén és népi hagyományainkat".Szénási Lilla figyelmeztetett arra is, hogy talán a külső szemlélő csak egy óvoda átadását látja az eseményben, de hiszi, ennél sokkal több történik ezen a mai napon, s beteljesedhet a zsoltáríró szava: „Megáldja azokat, akik félik az Urat: a kicsinyeket a nagyokkal együtt”. Beszédében hangsúlyozta azt is, hogy nagyon sok múlik a szülőkön és nagyszülőkön: "Ha olyan életet élünk, amely áldásra méltó, akkor áldás hullik a gyermekeinkre is" - fogalmazott a lelkipásztor. Az igei gondolatok után a megjelenteket Erdélyi Zoltán, a gyülekezet gondnoka, a község alpolgármestere köszöntötte. Többek között Fazekas Lászlót, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét, Fekete Vince főgondnokot, Géresi Róbert püspökhelyettest, Molnár Sándor zsinati főtanácsost, Potápi Árpád Jánost, a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának titkárát, Czimbalmosné Molnár Éva főosztályvezetőt és Menyhárt Józsefet, a Magyar Közösség Pártjának elnökét. „Nagy öröm számunkra, hogy megélhettük ezt a mai napot” – mondta bevezetőjében Szénási Szilárd, a komáromi egyházmegye esperese, a gyülekezet lelkipásztora, majd a 127. Zsoltár szavait idézte: "Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök”. Rámutatott arra, hogy Isten segítsége nélkül minden emberi erőlködés és akarat kevés lett volna, de Vele minden akadályt áthidaltak, leküzdöttek és elérkeztek a mai naphoz. Majd röviden felidézte a református óvoda történetét. Elmondta, hogy 2016-ban, amikor lehetőség nyílt a magyar kormány jóvoltából, hogy a Kárpát-medencei Óvodaprogramba jelentkezzenek azon gyülekezetek és közösségek, akik erőt, hitet és bizalmat éreztek önmagukban arra, hogy óvodát újítsanak vagy építsenek, akkor a Martosi Református Egyházközség is élni kívánt ezzel a lehetőséggel. Még abban az évben bekapcsolódtak a programba. 2017-ben megkezdődött a projektdokumentációk, a tanulmányok, látványtervek, előzetes költségvetés elkészítése. 2017 végére kezükben volt a teljes tervdokumentáció. A 2018-as év elején megkezdődött az építkezési engedély beszerzése, amit a márciusi tereprendezés követett, áprilisban pedig sor került az időkapszulás alapkőletételre. A kivitelező kiválasztása után kezdődtek el a munkálatok, amelyek a tervek szerint időre be is fejeződtek. Az esperes elmondta, hogy még vár rájuk a működési engedély beszerzése, valamint az önkormányzati óvoda fenntartói és működtetői jogkörének az átvétele. Az egyházi óvodát az egyházközség a saját tulajdonában lévő telken építette fel, a templom és az alsó tagozatos alapiskola szomszédságában, amelyet szintén felújítottak, de egy másik program keretében. Az épület teljes beruházása,265 507 338 forintot, vagyis 824 ezer eurót tett ki a járulékos költségeken kívül. Az épületben két óvodai osztályt, hálótermeket, kiszolgáló és szociális helyiségeket, számítógépes tantermet alakítottak ki a gyermekek számára, valamint a rendelkezésükre áll egy százhúsz személy étkeztetésére felszerelt konyha is. „Köszönjük Magyarország kormányának a lehetőséget és a támogatást. Egy ilyen kis községben, mint Martos, ilyen nagy összegek még álmainkban sem szoktak szerepelni”. Majd utalt arra, hogy Magyarország kormánya, amikor magyarokról beszél, akkor abba belefér az ő községük is. Amikor stratégiában gondolkodnak, abban ott vannak a felvidéki óvodák és oktatási intézmények is. „Amikor a jövőről tesznek bizonyságot, akkor a jövőnek mi is a részesei vagyunk.  Amikor egységről szólnak, róluk is beszélnek. Amikor fejlődésről és gyarapodásról, ránk is gondolnak. Amikor közös teherhordozásról, akkor a közös gyökereinkre utalnak. Amikor közös örömökről, akkor itt vannak velünk, hogy együtt ünnepeljenek” – mondta többek között Szénási Szilárd esperes, lelkipásztor. A beszédek között egy kis kultúrműsorral kedveskedtek a vendégeknek a martosi óvodások.

Fazekas László püspök arról beszélt, hogy jelenleg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretén belül tizennyolc óvodát és öt bölcsődét terveznek, amelyből egyet, június 30-án Komáromban már át is adtak, most pedig a következőt. "Ezek számunkra csodák. Nem szabad mellettük csak úgy elmenni” – fogalmazott a püspök, majd visszaemlékezett arra, hogy amikor Magyarország kormánya meghirdette a Kárpát-medencei óvodaprogramot, akkor csak hét-nyolc óvodát mertek felvállalni, ami mostanra kiteljesedett. „Lassan el lehet mondani, hogy óvoda nagyhatalommá leszünk itt a felvidéken a számokat illetően”  - nyomatékosította a püspök. Emlékeztetett arra, hogy minden gyülekezet, aki élni akart ezzel a lehetőséggel, az elindult ezen az úton. „Lassan kinőnek a földből ezek az épületek és hamarosan átadásra is kerülnek. Augusztus végén Tornalján, szeptember 1-én Rimaszombatban, majd Zselízen, Szepsiben és októberben Kassán.

„Odafigyelünk arra, hogy az óvodákban a magyar nyelvű oktatás, a magyar és keresztyén hagyományok megtartásra kerüljenek. A leendő oktatási-nevelési intézményeink  azt a célt hivatottak szolgálni, hogy megőrizzük magyarságunkat itt  a Felvidéken, ragaszkodjunk a kultúránkhoz, az Istenhitünkhöz  párosítsunk tudást. Erősítsük a népünket, nemzetünket, hogy megmaradhassunk itt magyarnak, csökkentsük vagy teljesen megállítsuk az asszimilációt és gyermekeinknek megfelelő jövőt biztosítsunk” – fogalmazott Fazekas László püspök. Az istentisztelet után az ünnepség az óvodánál folytatódott, ahol a gyermekek táncra perdültek. „Minden adott a színvonalas oktatásnak és a helyi magyarság megmaradásának. A Felvidék egyik legmodernebb, letisztult vonalvezetésű, szép, minimalista stílusú  óvodája épült meg. A falak immár állnak, a többi, a sikeres folytatás csakis rajtunk, martosiakon múlik – hangsúlyozta beszédében Keszegh István polgármester.

„Egy teljesen felújított iskola mellett egy teljesen új református óvodát avatunk fel. Ez is bizonyítja azt, hogy a felvidéki magyarság, s nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az egész magyar nemzet, nemcsak múltban gondolkodik, a múltba réved, nemcsak a ma  bajaival foglalkozik, hanem van jövője. Célokat fogalmaz meg, s a közös célok mentén pedig együttes erővel törekszik is. Ennek a bízonyítéka az, hogy intézményeket építünk, avatunk, megújulnak az egyházi és világi intézményeink” – mondta Potápi Árpád János, a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának titkára. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Kárpát-medencében több, mint 150 új óvodát és  460-at újítanak fel, de a számok folyamatosan változnak, mert a programba újabb intézmények kerülnek be. 10,5 milliárd forintból 165 felvidéki intézmény újul meg és épül fel.” Ezek nagy dolgok, büszkék lehetünk, hogy ilyen terveink voltak, s közös sikereket értünk el az elmúlt időszakban, s mindent megteszünk azért, hogy a jövőben is így legyen” – jelentette ki a nemzetpolitikai államtitkár.

Elmondta azt is, hogy a Felvidéken az önkormányzatok mellett az egyik legerősebb szövetségesi partnerük a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A harminc egyházi óvodából 23 református, kettő görögkatolikus, öt római katolikus. A programra  7,3 milliárd forintot különítettek el. „Ez azt jelenti, hogy a Felvidékre kiemelt figyelmet fordítunk. Azt szeretnénk elérni, hogy a szülőföldön tudjanak boldogulni a magyar emberek, itt tudjanak jövőt adni gyermekeiknek” – mondta Potápi Árpád János. Az ünnepi beszédek után Szénási Szilárd esperes, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, Fazekas László püspök és Keszegh István polgármester átvágták a szalagot, majd az érdeklődők megtekinthették az óvoda épületét.


Reformata, Iski Ibolya

Kép: Iski Ibolya, Szarvas László


Népszámlálás 2021

események továbbiak →