Egyházmegyei kórustalálkozó Serkén

2019. július 08., hétfő

A XVIII. Gömöri Református Egyházmegye kórustalálkozója 2019. június 30-án Serkén valósult meg. Fellépett a serkei férfikórus, a lelkészkórus, a tornaljai, a harmac-rimaszécsi, a simonyi, a hanvai, rimaszombati, a nagybalogi kórus, ill. a Gömöri Fiatalok Kórusa.

Megteltek a serkei református templom padsorai. A szép számban összegyűlteket az Egyházzenei Osztály nevében Szarvas Erzsébet lelkipásztor köszöntötte. Igét hirdetett Nagy Ákos Róbert esperes. Elsőként a serkei református férfikórus mutatkozott be. A csapatot maga az esperes és lánya, Eszter is erősítik. A 338. dicséret, a Lelki próbáimban Jézus légy velem kezdetű dicséretet és a Mennyben lakó én Istenem Pósa Lajos által szerzett verset adták elő. Őket követte a Gömöri Református  Egyházmegye Lelkészkórusa Szarvas Erzsébet vezetésével, Gárdonyi Zoltán: Ahová te mégy c. versét énekelték.

A Tornaljai Református Gyülekezet Vegyes Énekkara fiatal gyülekezeti tagokkal is kibővült. Műsorukon az Ó örök hatalmú mennyei szent Isten, Vándor Gyula: Csend van bennem és Dudás R. Gyula: Legyen áldás az úton versei szerepeltek. A harmaci és a rimaszécsi református gyülekezet női kórusa Szőke Orémus Zsuzsanna lelkipásztor vezetésével kibővült az új rimaszécsi lelkésszel, Milen Marcellel és feleségével, a zenei kísérethez pedig a a kórusvezető fia is csatlakozott klarinéttal. Hadd látlak Téged, ó szívem Ura, Áldott légy Uram, az 511. dicséret - Maradj velem c. összeállítással készültek. A simonyi Bárka kórus a 425. dicséretet és Varga Attila: Szentlélek, úgy kérlek; a hanvai református gyülekezet Tompa Mihály énekkara pedig a 264. dicséretet, valamint a Kormorántól az Egy csepp emberség c. dalt énekelte.

Népes csapattal lépett fel a rimaszombati református gyülekezet kórusa Ó, halljad te föld és Tégy, Uram engem áldássá énekekkel.

A nagybalogi Szivárvány énekkart a lelkipásztoruk Gebe László vezette. Új szövetséged elfogadom és a Minden ami él c. dallal léptek fel. Igazi üde színfoltja volt a találkozónak, amikor is bemutatkozott a nemrégiben verbuválódott Gömöri Fiatalok Kórusa. Meghívtál, hogy vízre lépjek és Ima a magyar népért dalokkal dicsérték az Urat.

A kórusokat és vezetőiket könyvvel, emléklappal és virággal ajándékozta meg az egyházmegye és a serkei gyülekezet. A helyi gyülekezet gondnoka Barta Béla is köszöntötte a találkozót. A közös éneket Német Aladár hanvai karnagy vezette, Áldjon meg téged c. dicsérettől majd végül a Himnusztól zengett a nemrég szépen felújított 300 éves templom.

Reformata, -pósa-

Népszámlálás 2021

események továbbiak →