Körbevesz: Csillagpont 2019

2019. augusztus 12., hétfő

A Csillagpont szervezői ez alkalommal is lehetőséget biztosítottak a résztvevő fiatalok számára, hogy találkozhassanak egymással és Istennel, megmutatva nekik, hogy a 21. században is lehet és érdemes Krisztust követni. Az áhítatok és főelőadások már visszahallgathatók.

2019-ben ismét Debrecen adott otthont a Kárpát-medencei református fiatalok találkozójának, aminek ez alkalommal az egység és a közösség lett a témája, ezt foglalja össze a vezérige, Lukács evangéliuma 17. fejezetének 21. verse is: „Isten országa közöttetek van.” A találkozó lelki alkalmai megmutatták, hogyan vesz körbe mindnyájunkat Isten szeretete, akkor is, ha nem érezzük vagy még nem ismertük fel.

A Csillagpont résztvevői reggel áhítatokon, délelőtt a főelőadáson, majd kiscsoportos beszélgetéseken dolgozhatták fel a találkozó központi témáját. „Azt szeretném, hogy a fiataljaink azon gondolkozzanak, miként tudják úgy alakítani a világot, hogy az egyre jobban hasonlítson Isten országára. Kérdezzenek, gondolkozzunk közösen, formáljuk környezetünket” fogalmazott Járay Márton teológus, a Csillagpont idei főelőadója.

Isten mindig nagyobb

„Nekünk nem témánk van, hanem történetünk Istennel, aki igent mondott ránk, amikor megteremtett bennünket” – az idei első főelőadáson Járay Márton Isten és az egyén kapcsolatáról beszélt, Prikryl Edina koordinátor pedig arról, ő hogyan élte ezt meg az elmúlt években.

 

„Atyánk nem a messzi távolból szeret, nem a vitrinben tartva, mint egy tárgyat, hanem bennünk mutatja meg önagát. Mindabban, akik vagyunk – és akik lehetnénk.” – hangsúlyozta Langschadl István lelkipásztor az Atyáról szóló áhítatában.

Csak együtt megy

Hiányok, hibák, megtartó közösség és szeretet – a Csillagpont csütörtöki napja Járay Márton előadásával és Sztojka Szabina bizonyságtételével folytatódott.

 

„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” – szól az igei üzenet, Berke Eszter lelkipásztor pedig arra kereste a választ a Fiúról szóló áhítatában, hogyan is tegyük ezt.

 

Az egyházban nincsenek VIP-k

A idei utolsó főelőadásból kiderül, hogy lehetünk csillagokká mindannyian – de az is, hogyan ne legyünk hullócsillagok.

„Ahol a Lélek, ott az élet.” Közös éneklés, rap, zongora és a Lélek ereje – így zárult az esti áhítatok sora.

A találkozó nyitó és záró istentisztelete, valamint több előadása is visszahallgatható a Csillagpont oldalán.

hang: Mikos Tamás, fotó: Szarvas László

események továbbiak →