Szikrából lobban a láng

2019. október 11., péntek

2019. szeptember 14-én Körmenden, a Batthyány kastély színháztermében az Őrségi és a Pápai Egyházmegyék közös Presbiteri Konferenciát tartottak „Szikrából lobban a láng“ címmel. Az alkalomra meghívást kapott a Nagyölved-Farnadi Református Társegyházközség presbitériuma is.

A Magyarországi Református Egyház Dunántúli Egyházkerületének püspöke Dr.Steinbach József kezdő áhítata buzdította a presbitereket szolgálatuk teljesítésére. Hangsúlyozta Isten Szentlelkének munkáját, melyről nem szabad elfeledkeznünk és imádkozva kell kérni az Ő napi vezetését. 

Nem maradt el Szakál Péter és Tóth András esperesek köszöntője sem, akik hálát adtak Istennek azért, hogy az Ő segítségével több mint 300 presbiter érzett vágyódást az alkalom után és érkezett a körmendi találkozóra. Beszámolójukból az is kiderült, hogy a két egyházmegye felváltva szervezi meg a közös alkalmat, mivel történelmi összefonódás köti össze a nagyobb és kisebb egyházmegyét. Körmend város polgármestere Bebes István is nagy szeretettel köszöntötte az alkalmat hangsúlyozva, hogy a város reformátussága az évszázadok során is bizonyította hűségét nemcsak Isten, hanem szülőföldje, városa iránt is. Majd a város gyermekkórusa Tamus Beáta karnagy vezetésével dicsérte Istent.

Az első előadás Kanizsai Pálfi János életéről és munkásságáról szólt Hella Ferenc nagykanizsai lelkész kitűnően kidolgozott munkájából. Az előadó lelkipásztor részletesen, tudományosan tárta fel a kor egyik kimagasló személyiségének életét.

Szabadi István körmendi lelkipásztor Hívás és küldetés címmel világított rá a presbiter szolgálatára, feladataira. Hangsúlyozta a presbiteri hivatás lényegét, melyben megfogalmazta személyes bizonyságtételét is.

Balogh Péter és Dr.Szabó György egyházmegyei gondnokok is köszöntötték az egybegyűlteket.

A Nagyölved-Farnadi Református Társegyházközség nevében Antala Éva lelkipásztor is köszöntötte a konferencia résztvevőit, hiszen az Őrségi Református Egyházmegyéhez tartozik az Egyházasrádóci Református Egyházközség is, amellyel hosszú évek óta testvérkapcsolatot ápol a nagyölvedi gyülekezet.

A konferenciát közös ebéd követte, melyen lehetőség volt beszélgetni, tapasztalatot cserélni más presbitertestvérekkel, lelkészekkel is.

A konferencia kapcsán ismét épülhettünk és erősödhettünk lelkileg is, sőt egyháztörténeti ismeretekkel is gazdagodhattunk. Nagyon értékes napot adott nekünk ismét az Úr!

Antala Éva

események továbbiak →