A Világosság református egyházi műsor 2019. október 20-ai ajánlata

2019. október 18., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Dániel látomása egy kos és egy bak küzdelméről. Szepsiben átadták a református bölcsődét. Ötven évig volt Zólyomban református missziói gyülekezet.

Belsaccar király uralkodásának harmadik évében ismét látomást látott Dániel. Élám tartományában, Súsán várában volt. Az Úlaj csatornánál egy kétszarvú kos állt. Az egyik szarva nagyobb volt a másiknál, és a nagyobbik később nőtt ki. Majd egy kecskebak jött – földet sem érintve - napnyugat felől. A két szeme közt egy hatalmas szarv volt. A kos és a bak küzdelmének üzenetét Milen Marcel rimaszécsi lelkipásztor tolmácsolja. Ünnepi alkalom keretében adták át szeptember 15-én rendeltetésének Szepsiben, az egyházközség által alapított, mintegy tizenöt gyermek számára kialakított református bölcsődét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ez volt a hatodik olyan intézménye, amely a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében valósult meg. Az épület átadásáról összeállításban számolunk be.Sárközy Gergő Antal Noszlop-Somló-Becsei és a Pápakovácsi-Kupi Református Társegyházközség református segédlelkésze a zólyomi missziói gyülekezet történetét dolgozta fel kisdoktori értekezésében. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karon sikeresen megvédett munkájáról beszélgetünk. Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 órakor.

események továbbiak →