Beruházások Deákiban

2019. november 07., csütörtök

A Deáki Református Egyházközség 2019. november 3-án reformációs ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a 2019-es esztendőben elvégzett munkálataiért. A gyülekezet évek óta tartó felújítási munkálatai az idén is tovább folytatódtak köszönhetően a Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatásoknak.

Édes Ákos lelkipásztor igehirdetését követően elsőként a gyülekezet Manna énekkara szolgált három énekkel, majd beszámolt a sikeresen elvégzett munkálatokról.

A lelkipásztor beszámolójában elmondta, hogy első hullámban a Bethlen Gábor Alap által még 2018-ban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak odaítélt 1,7 milliárd forintnyi összegből pályáztak sikeresen a gyülekezeti ház három szakaszban megvalósuló munkálataira. A munka egésze az épület alsó szigetelésére, -alávágására-, az összes nyílászáró megújítására és a régi Gamat kályhák központi fűtésre való cseréjére vonatkozott.A felújítás 2019. április 15-én kezdődött a falak alsó szigetelésével, majd június elején folytatódott a nyílászárók – három ajtó és hat ablak - cseréjével. A júliusi gyermektábor  előtt sikerült a régi gázüzemű Gamat kályhákat leszerelni és helyette bevezetni a komfortosabb központi fűtést. A munkálatok teljes összköltsége 13 811 eurót tett ki, amelyből 11 500,- eurót a Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatásnak köszönhetnek. A gyülekezet másik jelentős beruházása a még 1927-ben épült egykori református iskola tetőzetének rekonstrukciója volt.  A munka elvégzését a gyülekezet tagjaira, a helyi ácsokra bízták. A mintegy 252 m2-en a beruházást október végén és november elején sikerült megvalósítani. A költségek fedezéséhez a Bethlen Gábor Alaptól az Egyházi közösségi célú programok és beruházások címszó alatti pályázaton 2019 tavaszán elnyert egymillió forintos támogatást nyújtott hathatós segítséget.

A hálaadó alkalmon a lelkipásztor elmondta még, hogy az előző évekhez hasonlóan rengeteg Isten dicsőségére elvégzett munkáért mondhatnak köszönetet. A gyülekezeti tagok továbbra is rendkívül segítőkészek és önfeláldozóak ahhoz, hogy amit tudnak a saját erejükből valósítsák meg, de mindkét beruházásnál jelentős mértékű volt a gyülekezet anyagi forrásainak felhasználása is. „Gondnokaink, presbitereink, gyülekezeti tagjaink áldozatkész odaszánása és teherviselése arról tesz bizonyságot, hogy az elmondott imáinkban mindenkor átérezhetjük azt a felelősségünket, hogy mi Isten népe vagyunk, név szerint és felvállaltan, akik nem önmaguk, hanem Isten dicsőségéért munkálkodunk. Ebben áll a mi keresztyénségünk egyik lényeges eleme is: örülünk, hogy tehetjük” – hangsúlyozta a gyülekezet vezető lelkipásztora. Édes Ákos külön köszönetet mondott Jakócs Krisztina polgármesternek és ifj. Bertók Jenőnek az önkormányzat hathatós segítségéért, mellyel az idei évben is hozzájárultak a munkálatok sikerességéhez. A lelkipásztor bízik abban, hogy az elkezdett munkálatok a jövőben is folytatódhatnak, hiszen vannak még terveik, de a 127. zsoltár szavaival vallják: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők...” Az istentisztelet után a templom előtti Kálvin-téren megkoszorúzták a 2017-ben, a reformáció 500. évfordulóján leleplezett jubileumi kopjafát, amelyet szeretetvendégség követett.

Iski Ibolya

Kép: Édes Ákos

események továbbiak →