A szégyen és a bűntudat feloldása

2019. november 11., hétfő

Svájci-magyar továbbképzés lelkésznők részére - szólt a felhívás, melyet a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet hirdetett meg ebben az esztendőben is. A képzésre  2019. november 4-7. között Berekfürdőn került sor a Megbékélés Házában.

A továbbképző érdekessége nemcsak abban rejlik, hogy lelkésznők számára hirdetik meg, hanem a Kárpát-medence bármely részéről várják a résztvevőket, így az idén is az anyaországon kívül Erdélyből és Felvidékről is érkeztek érdeklődők, mintegy tizennégyen. A másik érdekesség, hogy magyar-német nyelven folytak az előadások és beszélgetések, ami annak is köszönhető, hogy előadóink nemcsak Magyarországról, hanem Svájcból is érkeztek.

Dr. Csoma Judit Margit berekfürdői, Elke Rüegger zürichi lelkésznők előadásain keresztül  exegetálhattuk a szégyennel és a bűntudattal kapcsolatos szentírási történeteket. Elsőként felvetődik a kérdés, ki az, aki ne szégyellte volna már magát és ki az, aki nem szólított fel még egy gyermeket sem, hogy szégyellje magát? Miért is tudunk szégyenkezni? Az érzelmek skáláján a szégyen legalul helyezkedik el, legrombolóbb hatású, mert akit megszégyenítenek, bosszút akar állni.  De a szégyen az, ami sokszor megvéd, hogy nehogy még nagyobb szégyenbe kerüljünk, máskor halásos méregként telepszik rá a lelkünkre. Megfigyelhető, hogy a szégyen testi megjelenése minden kultúrában azonos. Saját problémáik nagy része a saját szégyenükből fakad. Felvetődik a kérdés, van-e összefüggés a szégyen és a bűntudat között? Hogyan gyógyítható a szégyen és a bűntudat okozta lelki betegség a Szentírás történeteit vezérfonalként használva? A bibliatanulmányozások folyamán rá kellett jönnünk, hogy a Szentírás sok példával szolgál a számunkra, hogyan oldható fel a szégyen és a bűntudat bénító hatása. A képzés során a bibliai példákat Ádám és Éva esetével kezdtük, majd folytatódott Kain és Ábel, Ézsau és Jákób történetével, majd Jób esete is érdekes megvilágításban tárult elénk. Támár története és annak feldolgozása is számos dolgot mozgatott meg bennünk. A házasságtörő nő is alapja volt az áhítatoknak. 

A szégyen és a bűntudat kérdéseit boncolgatva megláttuk, ahhoz, hogy önmagunkkal és a környezetünkkel való jó kapcsolatot felépítsük, újraépítsük és megőrizzük, szükséges, hogy ezekhez a fájdalmat okozó érzelmekhez konstruktív módon közelítsünk.

„Valóban a négy nap nagyon sokat adott számunkra és úgy érzem ismét újult erővel és felvértezve a Lélek ajándékaival térhettünk haza otthonainkba erről a lelkésztovábbképzőről is” – számolt be a továbbképzésről Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor.

Reformata

események továbbiak →