A Világosság református egyházi műsor 2019. november 17-ei ajánlata

2019. november 14., csütörtök

Dániel Gábriel angyal által kijelentést kap a távoli jövendőről, beiktatták a Bogya és Gelléri egyházközség élére Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort, egy szemeszter cserediákként a prágai teológián, emlékezés Papp Dániel lelkipásztorra.

A babilóniai király szolgálatába került Dániel először két álmot fejt meg, majd látomásai lesznek a jövőbeli történésekről, amitől napokig beteg lesz. Majd bűnvalló imádsága közben egy Gábriel nevű férfi megérintette és azt mondta: azért jött, hogy a kijelentés megértésére tanítsa. Hogy miként magyarázta a távoli jövőről szóló jövendölést és mit jelent a mai hívő ember számára ez az üzenet, arról Somogyi Alfréd esperes, apácaszakállasi lelkipásztor szól igehirdetésében. 

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a Gelléri és Bogyai Református Egyházközség lelkészi állásába Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort. A gyülekezet volt lelkipásztora Tóth Mihály az elmúlt év januárjában, hetvenedik életévének a betöltése után vonult nyugalomba. Az 1786-ban klasszicista stílusban, három község – Alsógellér, Felsőgellér és Bogya – összefogásával épült bogyai református templomban megtartott eseményen közel száznyolcvanan vettek részt. A megválasztott lelkipásztort a beiktatása után a gyülekezet nevében Takács István gondnok köszöntötte, aki elvárásait is megfogalmazta az új szolgálattevő irányába. A műsorban szó lesz erről is, valamint arról, hogy az idén kötött testvérkapcsolat révén a balatonkenesei és a felsőőrsi református gyülekezet kisebb küldöttsége is részt vett az eseményen, köztük Antal Gyula borász is, akinek az elődei Gellérről származnak. 

Gáspár Dánielnek, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara ötödéves hallgatójának az Erasmus cserediák-program keretében lehetősége nyílt arra, hogy egy szemesztert Prágában, a Károly Egyetem, Evangélikus Teológiai Karán töltsön, ahonnan gazdag tapasztalatokkal tért vissza. De miért a prágai teológiára esett a választása? Ez kiderül a vele készített beszélgetésből. 

November 11-én, hétfőn, tragikus hirtelenséggel elhunyt Papp Dániel volt perbetei lelkipásztor. 1964-től, negyvennégy éven át szolgálta a perbetei és az udvardi hiveket. 2008. május 18-án, pontosan 70 éves korában vonult nyugalomba. Búcsúztatására november 14-én, csütörtökön került sor a komáromi református temetőben.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 órakor.

események továbbiak →