A kétszáz éves templom tizenegy nyílászáróját cseréltek ki

2019. november 26., kedd

Energiatakarékossági szempontok miatt már korábban is szükséges lett volna kicserélni a nagykeszi református templom száz éves ablakait és ajtóit. Erre azonban csak 2019-ben kerülhetett sor, köszönhetően a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett támogatásnak. A Komáromi Református Egyházmegye illetékesei erre a célra az egyházközségnek hét ezer euróst hagytak jóvá.

Nagykeszin az első református templomot még 1713-ban építették, de azt az 1763-as földrengés elpusztította. A gyülekezet egy évvel később ugyanezen a helyen ismét felépítette a templomot, viszont az is hamar megrongálódott. 1819-ben egy újabbat emeltek klasszicista stílusban, amelyen viszont az 1840-es tűzvész okozott károkat, de a hívek megújították. Ennek az idén éppen kétszáz éves templomnak a nyílászáróit cserélték le október végén és november elején. Szabó Sarolta lelkipásztor elmondta, hogy a száz éves nyílászárók miatt nagyon sok hőenergiát vesztettek a téli fűtés idején, mivel az ablakok és az ajtók nem zártak megfelelően, nyáron viszont a réseken befolyt az esővíz. Az egyházközség korábban is szerette volna megoldani az elavult, régi vas ablakok és ajtók cseréjét, de nem volt meg rá az anyagi fedezete.A magyar kormánynak a Szlovákiai Református Egyháznak a Bethlen Gábor Alapon keresztül nyújtott támogatásnak köszönhetően a Komáromi Református Egyházmegye illetékesei a nagykeszi egyházközség számára hétezer eurós hozzájárulást hagyott jóvá a hat nagy és három kisebb faablak, valamint két ajtó kicserélésére, amelyek már nem engedik ki a hőt és légmentesen zárnak. A nyílászárók cseréje 8540 euróba került. A költségekhez a hívek is hozzájárultak adományaikkal, de erre a célra külön nem szerveztek gyűjtést.A gyülekezet a templomát 2007-től folyamatosan újítja. 2008-ra sikerült rekonstruálni a templom tornyát, a fő homlokzatot és a tetőt. Egy évvel később a munkálatok a további külső rekonstrukcióval és a falak belső felújításával folytatódtak. A munkálatokat saját forrásból, a Közalap egyházépítői keretéből és önkormányzati támogatásból valósították meg.A gyülekezetnek vannak további tervei is. Szeretnék kicserélni a templom száz éves padjait és a belső tér talaját is. Egyelőre azonban hálásak Istennek az idei évi nyílászárók cseréjéért.„Lelkiekben is növekednünk kell, hogy tudjunk fizikailag is előre haladni, hiszen maroknyi gyülekezete vagyunk Isten népének.  De reménységgel tekintünk előre és hálaadással tárjuk fel kéréseinket Isten előtt“ – mondta Szabó Sarolta lelkipásztor.Iski Ibolya

Fotó: gyülekezeti archívum

események továbbiak →