Mi csak eszközök vagyunk az Úr kezében

2019. november 30., szombat

„Ha az emberek észreveszik, hogy ilyenek a reformátusok, azzal mi emlékeztetünk, szólunk és legfőképpen példát adunk. Ez is benne van Isten akaratában: eszméltetni ezt a világot és felmutatni, hogy  él még a testvéri szeretet, s lehet önzetlenül jót tenni. Szabad szeretni és segíteni ismeretlen másik embert is” – fogalmazta meg gondolatait igei üzenetében Somogyi Alfréd esperes a Pozsonyi Református Egyházmegye negyedik alkalommal megszervezett Kárpátalja Nincs Egyedül jótékonysági koncertjén Lakszakállason.

Somogyi Alfréd esperes az 1 Tim 1 néhány versének gondolatát adta közre a teljesen megtelt kultúrházban. Elmondta, az igeszakasz olyan Pál képét állítja elénk, aki igen nagy hálával tartozik az Úr Jézusnak, mert az üldözőből apostollá tette őt. „Erősen magabiztos ez a Pál, hiszen olyanokat ír, hogy az Isten megbízhatónak tartotta, amikor szolgálatra rendelte, meg hogy irgalmat nyertem” – fogalmazott az esperes, majd azzal folytatta: Tudjuk és érezzük, hogy ez az ige, itt ebben az egyházmegye közösségéből formálódott gyülekezetben most hozzánk szól.

Majd két kérést fogalmazott meg. Az elsőben arra kérte a jelenlévőket, hogy érezzék magukat a levélíró Pál helyébe. „Adjatok hálát a mi Urunk, Jézus Krisztusnak, hogy megerősített téged és megbízhatónak tartott. Értsd meg, hogy téged is szolgálatra rendelt. Nemcsak az ige hirdetése a szolgálat, hanem az is, ha  tesszük a szeretetet. S ne szégyelld Pállal együtt bevallani Isten előtt, ha meg nem szólít téged, akkor te is nagyon rossz ember tudnál lenni. Érezd át, hogy te rád is kijár az Isten üdvözítő kegyelme, mert ő valóban azért jött el ebbe a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse”.A második kérés elején ismét elhangzott, hogy a jótékonysági koncerten egy egyházmegyei közösségként vannak jelen a résztvevők, s amely együttlét világos célja: adománnyal segíteni a sokkal nehezebb helyzetben lévő Kárpátaljai testvéreket. „Azokat a fiatal zenésztehetségeket, akik a mi segítségünk nélkül lehet, hogy elkallódnának. Isten rajtunk keresztül készítette és rajtunk keresztül biztosítja ezeknek a fiataloknak a zenei fejlődését. Mi csak eszközök vagyunk az Úr kezében” – hangsúlyozta az esperes, majd megfogalmazta a kérését: „Értsük magunkra, a mi református egyházmegyei közösségünkre az ige szavait. Megerősített minket az Úr és megbízhatónak tartott minket arra, hogy az ő tervében elkészített szolgálatot elvégezzük”.Somogyi Alfréd emlékeztetett arra, hogy öt évvel ezelőtt Isten megengedte meglátni a szükséget és ehhez adott a Csallóközi és Mátyusföldi reformátusságnak olyan lelkületet, amely késszé tette a segítségre, a testvéri kéznyújtásra a kárpátaljai testvérek felé. Majd úgy fogalmazott: Nagy dolog, hogy segíteni tudunk, de ennek nemcsak a kárpátaljai testvérek a kedvezményezettjei. Nekünk is nagy dolog, s ránk nézve is, hogy Isten tervében ott állunk és eszközként lehetünk a kezében. Mert így alakította az Úr ezt a kapcsolatot és ezt a segítséget. De miért is? Miért a mi egyházmegyénk reformátussága lett ez az eszköz az Úr kezében? – tette fel a kérdést az esperes, majd a választ azzal summázta: „Ez nekünk kegyelem”. Hozzátette: Ha a mi keresztyén közösségünk meglátja, s a mellettünk és velünk élő jóakaratú emberek észreveszik, hogy ilyenek a reformátusok, azzal mi emlékeztetünk, szólunk és legfőképpen példát adunk. Ez is benne van Isten akaratában. Eszméltetni ezt a világot és felmutatni: él még a testvéri  szeretet, lehet önzetlenül jót tenni. Szabad szeretni és segíteni ismeretlen másik embert is.Elmondta azt is, hogy nincs a Kárpát-medencében még egy olyan határon túli egyházmegye, amelynek a református közössége ilyen jellegű szeretetszolgálatot vállalna és végezne. Emlékeztette a jelenlévőket arra is, hogy a Kárpátalja felé működik a Gulácsy Lajos-ösztöndíj programjuk is, amelynek köszönhetően elindulása óta tizenkét tehetséges fiatal  jutott el egyetemre és főiskolára. „Ők úgy tudják, hogy a felkészülésüket a Pozsonyi Református Egyházmegye református emberei segítették.A mai naphoz kötődő hangszer-támogatási programunk is eredményeket mutat. Áldás van rajta. Példává tett minket az Isten ebben a szeretetszolgálatban” - hangsúlyozta Somogyi Alfréd, majd úgy fogalmazott,  ezt  a példát jobban észreveszi a világ. Többen is mondták már, milyen jó, hogy ezt a programot viszi a pozsonyi egyházmegye. Mi tudjuk, hogy ez nem a mi érdemünk, hanem az Úr alakította így. Mi csak észrevettük, megértettük az Ő útmutatását és beálltunk alázattal abba a szolgálatba, amit elképzelt nekünk az Úr.

„Köszönöm kedves testvéreim mindnyájatoknak, hogy élitek ezt a haszontalan szolgaságot és értitek, hogy meg kell tennünk azt, ami Istentől jött kötelességünk. S kié az igazi köszönet? Egyedül az Istené” – ezekkel a gondolatokkal zárta igei üzenetét. A megjelentek felé tolmácsolta Fazekas László püspök üdvözletét, aki nem tudott részt venni egyéb elfoglaltsága miatt a jótékonysági koncerten.Az est folyamán először az idén Méry Rebeka – ének, Takács Borbála – hegedű, Fenyvesi Attila – brácsa, Mayer József - nagybőgő összetételben alakult Sacra Folk ökumenikus népi dicsőítő zenekar adott egy fél órás koncertet.A jótékonysági koncertre az idén is elfogadta a szervezők meghívását a Münchenben élő, Komáromból származó Kristóf Réka operaénekes, a 2017-es virtuózok abszolút győztese. Kodály Zoltán műveit és népdalzsoltárokat adott elő, de a református énekeskönyvből ismert adventi és karácsonyi énekek is a repertoárjában szerepelt. A zenei kíséretet a BorzsaVári népi zenekar adta.Ezúttal is bemutatkoztak a Pozsonyi Református Egyházmegye által támogatott Kárpátaljáról származó fiatal zenei tehetségek. Kovács Erika, aki férjével együtt ének-zene fejlesztő tehetséggondozó műhelyt működtet, elsőként  a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium gitár szakán harmadikos Filep Katalint mutatta be, akinek a programnak köszönhetően hangszert vásároltak. Elmondta, hogy amikor elkezdte tanulmányait, akkor ennek a programnak köszönhetően volt mivel elindulnia, tudott min gyakorolni. „Ha végigkövetjük a fejlődését, akkor ő is meglátja, hogy mennyit haladt előre és a munkája milyen áldásokkal”.A második kedvezményezett a sárosdorottiról származó Gyurkó Ádám. A BorzsaVári zenekar tagjai a Nagyberegi Líceumban találkoztak vele, s akkor mondta el a vágyát, hogy ő is szeretne zenélni, harmonikázni, de nincs hangszere. Kovács Erika elmondta, négygyermekes családból származik, s nem könnyű beszereznie a szükséges hangszert, de a programnak köszönhetően ő is megvalósíthatja az álmát. Sikeresen befejezte a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumot, jelenleg az ottani egyetem első éves hallgatója. A közönségnek vajdaszentiványi táncdallamokat játszott.A tizenegy éves, hatodik osztályos Nagy Márk is harmadik alkalommal vett rész a jótékonysági koncerten, aki öt éve furujával kezdte a zenei pályafutását, majd három éve szaxofonozni kezdett. A szükséges hangszert neki  is a zenei tehetségek számára gyűjtött támogatásból vásárolták meg. „Egy nagyon kis faluból származik, de ilyen helyen is vannak tehetségek, amelyeket érdemes előtérbe helyezni. Márk is jó hangszeren kezdett el gyakorolni, de sajnos egy idő után, mikorra felnő, ezt is majd le kell cserélni nagyobbra. A szülei nagyon hálásak azért, hogy van min gyakorolnia.Végül a BorzsaVári és a Hangicsáló együttes Maradok című közös műsorára került sor. Kovács Erika elmondta, hogy nagy kérdés Kárpátalján: menni vagy maradni. Otthon állni a sarat, a megpróbáltatásokat vagy a megnyílt határokat, lehetőségeket kihasználni. Fiatalokat biztatnak arra, hogy odahaza van küldetésük és megmaradásuk, van ott áldás. Elárulta azt is, hogy jövőre még hosszabb műsorral jönnek erre az alkalomra, mert már kiszemeltek egy újabb ifjú zenészt, akinek hegedűt vásárolnak a tehetségének a kibontakoztatására. A közös műsorban pedig már lehetőséget is kapott arra, hogy együtt zenéljen a többiekkel.A közel három órás alkalom végén Somogyi Alfréd esperes és Both Ágota csilizradványi lelkipásztor átadták a résztvevők adományaiból összegyűlt  1100 eurót és ezer forintot, amelyet a kárpátaljai fiatal zenei tehetségek hangszervásárlására ajánlottak fel.A tervek szerint a Pozsonyi Református Egyházmegye a következő évben is megszervezi a Kárpátalja Nincs Egyedül Jótékonysági Koncertjét.Kép és szöveg: Iski Ibolya

Népszámlálás 2021

események továbbiak →