Köszönetnyilvánítás és eskütétel is volt az idei barsi egyházmegyei közgyűlésen

2019. december 02., hétfő

A Barsi Református Egyházmegye őszi rendes közgyűlésén, amelyre november 24-én került sor Léván, többek között megválasztották az egyházmegye rendes és póttagját az Egyetemes Választási Bizottságba.

Kassai Gyula, az egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlevőket, majd Icso Sándor vámosladányi lelkipásztor Jer. 29:11-13 alapján hirdette Isten igéjét. Hangsúlyozta, hogy Istennek velünk is terve van! Ha teljes szívvel keressük Istent, Ő megsegít és reménységet ad nekünk! Kiss Pál egyházmegyei gondnok kihirdette a közgyűlés határozatképességét, mivel a 47 alkotó tagból 35-en voltak  jelen. Miszerint szükséges, hogy a választást megelőző évben meg legyen választva az Egyetemes Választási Bizottság rendes és helyettes tagja, ezért a közgyűlés megszavazta Kassai Gyula lévai lelkipásztort és esperest rendes tagnak, Mente Róbert pozbai gondnokot pedig póttagnak. Az esküt Kassai Tímea lévai és hontvarsányi lelkipásztor előtt tették le.

A második tárgysorozati pont a közalapi felterjesztés volt. A határozat alapján az ipolypásztói gyülekezet kérését terjesztik fel két éven keresztül, hogy ezzel is segítse az egyházmegye a kölcsönük visszafizetését. A harmadik tárgysorozati pont a gyülekezetek presbitériumai létszámának csökkentése volt. Most nyolc egyházközség – Hontfüzesgyarmat, Nagypeszek, Nemesoroszi, Újbars, Nagykálna, Farnad, Alsószőlős, Nyitra- kérvényezte a csökkentését. Az egyházmegyei közgyűlés egyhangúlag elfogadta a beterjesztett javaslatokat. A negyedik pontban ismertetve lett, hogy a barsváradi gyülekezet 2020. 1. 1-jétől megüresedik. Helyettesítői lelkipásztornak Szathmáry Zsuzsanna lelkipásztort jelölte ki az esperes. Ugyanakkor egy zsoltárverssel (84:5) köszönetet mondott Demeter Vilma lelkipásztornak több éves hűséges szolgálatáért, majd átadta az ajándékot egy virágcsokor kíséretében.

Ötödik pontban ismertetve volt az egyházmegye 2020-as esztendőre vonatkozó eseménynaptára. Szót kérve az ipolypásztói gyülekezet lelkipásztora, Ambrus Erika, aki köszönetnyilvánítását fejezte ki az egyházmegye tagjai iránt, hogy segítségül vannak a felvett kölcsönük mielőbbi törlesztéséért. Dukon András pozbai lelkipásztor pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a következő évben lesz a Trianoni békediktátum 100. évfordulója. Ezen alkalomból készülhetne az egyházmegye közösen a megemlékezésre, hogy megmutatkozzon ezáltal is az összefogás.

A közgyűlés az esperes imádságával zárult, melyet szeretetvendégség követett.

Kép és szöveg: Sándor Veronika

események továbbiak →