Vágfarkasdon már épül a református óvoda és bölcsőde

2019. december 30., hétfő

A templom és a parókia melletti telken épül a negyven óvodásnak és tizenöt bölcsődésnek helyet biztosító magyar oktatási-nevelési nyelvű intézmény Vágfarkasdon. Az munkálatok még nyáron, júliusban kezdődtek el és a tervek szerint 2020 májusában fejeződnének be. Az egyházközségi alapítású óvodába és bölcsődébe felekezeti hovatartozás nélkül várják a gyermekeket.

Az egyházközség az óvodának és bölcsődének helyt adó épület a templom és a lelkészlak melletti telken épül fel, pontosan ott, ahol korábban is már működött egyházi alapiskola. Az annak helyt adó épület statikailag már nem bizonyult biztonságosnak, és túl bonyolult lett volna az átépítése, így a presbitérium az épület lebontása mellett döntött. A megfelelő teleknagyság kialakítása érdekében azonban szükség volt megvásárolni a szomszédos 12 áras telket, a rajta lévő családi házat szintén lebontották. Az így kialakított tér már elégséges volt az új oktatási-nevelési intézmény felépitésére.

Az óvodát és bölcsődét is magába foglaló épületet Csémy Olivér komáromi építész tervezte, amely nagyon jól alkalmazkodik a templom és a környezet stílusához. Az U alakú épület egyik szárnyában a két csoportos óvoda, a másikban az egy csoportos bölcsőde kapna elhelyezést. A bölcsődébe 12-15 gyermeket várnak, az óvodát pedig 40 gyermek számára alakítják ki.

A kivitelező  jól halad a munkálatokkal, már állnak a falak és körvonalazódnak az egyes helyiségek is. Az időjárástól függően folytatják az épitkezést. A következő év elején szeretnék a tetőzetet elkésziteni, majd a nyilászáról beszerelése után a belső munkálatokra kerülne sor.

A tervek szerint az épület eredetileg 2020. március 31-ére készült volna el, de némi csúszás miatt így erre májusig várni kell.

Az épület használatba vétele után és a szükséges engedélyek megszerzését követően kezdődne el a bölcsődei foglalkozás. Az óvoda elindítása másfél éves folyamat, de ha a helyi óvoda egyházközségi fenntartás alá kerülne, akkor az új épületet hamarább, akár a következő év szeptemberében a gyermekek már birtokba vehetnék.

Az óvodába és a bölcsődébe nemcsak a református gyermekeket várják, hanem felekezeti hovatartozás nélkül minden magyar családét. A gyülekezet számára örömet jelent ez az új kihívás, ami nemcsak lehetőséget, hanem felelősséget is jelent. „Az óvodát nemcsak felépíteni, hanem működtetni is kell, ami bizony nem lesz egyszerű feladat. De bízom abban, hogy az Isten megadja majd erre is a módokat és a lehetőségeket. Tény, hogy a jelenlegi épületek lebontása anyagilag visszavetik a gyülekezetet, hiszen ezek használatáért bérleti díjat kapott az egyházközség. Ettől a bevételi forrástól most már el kell tekintenünk. De bízunk abban, hogy a jó Isten lelkiekben majd kárpótol bennünket, és megmutatja azokat az utakat is, amelyek által ezen intézményeket majd működtetni tudjuk“ – mondja Erdélyi Pál lelkipásztor.

Reformata, Iski Ibolya

Kép: Iski Ibolya, Csémy Olivér  - az óvoda és bölcsőde látványterve  


események továbbiak →