Koronavírus – egyházunk elnökségének felhívása

2020. március 07., szombat

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Mint ahogy a környező országokban, úgy Szlovákiában is a létrehozott válságstáb óvintézkedéseket vezetett be a koronavírus terjedése végett. A belügyminisztérium felhívással fordult az egyházakhoz is, amelyben kérik a keresztyén közösségek megértését és az alapvető óvintézkedések betartását.

Hordozzuk azért teljes felelősséggel a kialakult helyzetet, tartsuk be a higiéniai előírásokat és az illetékes hatóság rendelkezéseit.

Mindezek értelmében 2020. március 6-tól megszüntették az egészségügyi és szociális intézmények, valamint a börtönök látogatását és meggondolásra ajánlják a lakosságnak a sport, kulturális és nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényeken való részvételt.

Az istentiszteletek tartása terén bízunk a gyülekezeteink vezetőségének ítélőképességében és bölcsességében. Igyekezzünk nem kelteni pánikot. Az Úrvacsorai közösség alkalmával inkább tartózkodjunk a közös kehely használatától, de próbáljuk megtalálni a megfelelő megoldást.

Imádkozzunk azért, hogy a vírus ne terjedjen, a betegek meggyógyuljanak és Isten adjon erőt és bölcsességet azoknak, akik ezen a téren nagyobb felelősséggel vannak felruházva.

További információt a www.health.gov.sk honlapon kaphatunk.

Testvéri köszöntéssel

Fekete Vince főgondnok és Fazekas László püspök

események továbbiak →