Zbierka zákonov našej cirkvi

Synoda reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v roku 2012 nariadila vydanie zbierku právnych predpisov s názvom: „Zbierka platných právnych predpisov".

Všetky zákony schválené Synodou:

ÚSTAVA Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku schválená Synodou v roku 2002

Zákon č. 1/2000 o všeobecnom vzdelávaní v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 2/2002 O Vedeckých zbierkach Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 1/2003 O diakonickej službe Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 1/2004 Rokovací a pracovný poriadok Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 1/2005 o duchovenskej službe

Ústavný zákon č. 2/2005 o Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a o jej službe

Zákon č. 1/2006 o osobách evidovaných Štátnou bezpečnosťou ako spolupracovníci

Zákon č. 2/2006 o Generálnom cirkevnom súde

Zákon č. 1/2007 o zmene zákona číslo 1/2005 o duchovenskej službe

Ústavný zákon č. 2/2007 o zmene Ústavy Reformovanej kresťanskej cirkvina Slovensku zroku 2002

Zákon č. 3/2007 o voľbách na cirkevné funkcie

Zákon č. 4/2007 o zmene zákona č. 3/2007 o voľbách na cirkevné funkcie

Zákon č. 2/2008 o zmene zákona číslo 1/2005 o duchovenskej službe

Zákon č. 3/2008 o zmene zákona číslo 3/2007 o voľbách na cirkevné funkcie v znení neskorších právnych predpisov

Zákon č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 1/2011 o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 2/2011 o podmienkach výkonu jednotlivých cirkevných obradov

Ústavný zákon č. 3/2011 o zmene Ústavy Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku z roku 2002

Zákon č. 4/2011 o právnom postavení a združovaní cirkevných zborov

Zákon č. 1/2012 o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 2/2012 o zmene zákona číslo 3/2007 o voľbách na cirkevné funkcie v znení neskorších právnych predpisov

Zákon č. 3/2012 o voľbe duchovných

Zákon č. 1/2013 o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v znení neskorších právnych predpisov

Zákon č. 2/2013 o zmene zákona č. 4/2011 o právnom postavení a združovaní cirkevných zborov

Ústavný zákon č. 3/2013 o zmene Ústavy Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 4/2013 o zmene zákona č. 3/2007 o voľbách na cirkevné funkcie a zákona č. 3/2012 o voľbe duchovných 

Zákon č. 5/2013 o zmene zákona č. 1/2003 o diakonickej službe Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 1/2014 o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a zákona č. 4/2011 o právnom postavení a združovaní cirkevných zborov v znení neskorších právnych predpisov

Zákon č. 1/2015 o zmene zákona č. 1/2004 o rokovacom a pracovnom poriadku Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 

Zákon č. 1/2016 o zmene zákona číslo 1/2005 o duchovenskej službe

Zákon č. 2/2016 o zmene zákona číslo 1/2009  o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 3/2016 o hospodárení Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 1/2018 o voľbách do cirkevných funkcií

Zákon č. 1/2018 o voľbách do cirkevných funkcií v znení zákona č. 2/2019, s účinnosťou od 1. decembra 2019

Zákon č. 1/2019 o zmene II. štatútu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku  o organizácii a správe cirkvi

Zákon č. 2/2019 o zmene zákona č. 1/2018  o voľbách do cirkevných funkcií

Zákon č. 3/2019 o zmene zákona č. 1/2009  o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 1/2022 o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v znení zákona č. 1/2022, s účinnosťou od 1. novembra 2022 

Zákon č. 2/2022 o diakonickej službe

Zákon č. 1/2023 o všeobecnej výchove

Zákon č. 2/2023 o zmene zákona č. 2/2022 o diakonickej službe, zákona č. 2/2006 o generálnom cirkevnom súde a o zmene IV. štatútu z roku 1952 o cirkevnom súdnictve

Zákon č. 3/2023 o zmene II. štatútu z roku 1952

Zákon č. 4/2023 o zmene zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Ústavný zákon č. 1/2024 o zmene Ústavy Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Zákon č. 2/2024 o zmene I. štatútu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku o údoch cirkvi

 

Štatúty schválené Synodou:

Štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku o organizačnom a spravovacom poriadku Komisie na kvalifikáciu duchovných a o poriadku duchovenských skúšok

Štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku o poriadku doškoľovania duchovných

Štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku o používaní názvov telies a orgánov cirkvi

 

 

 

Sčítanie obyvateľov 2021