Önerőből tovább tartott volna

2020. március 27., péntek

A két és fél évig tartó munkálatok után újult meg a tornya és a homlokzata a közel kétszázötven éves kistárkányi református templomnak, beleértve az 1839-ből származó Árpád-fejszobrot is. A Bethlen Gábor Alaptól érkező összesen 37 ezer eurós támogatásnak köszönhetően most már teljes pompájában hívja fel magára a figyelmet a dombon álló építmény.

Az 1772-ben épült templom külső festése az utóbbi években erősen megkopott, a vakolat is máladozott. Az utolsó felújítására közel harminc évvel ezelőtt került sor. A templom a műemlék jellegű templomok közé tartozik, ezért a  felújítások előtt kikérték a Műemlékvédelmi Hivatal véleményét is a tervezett beavatkozásokkal kapcsolatban. Feltárásokat nem rendeltek el és az előjegyzett munkálatok elvégzésére is megkapták a szükséges engedélyt.

A templom a torony és a homlokzat pléhredőnyeinek cseréjével egybekötött külső homlokzatának a felújítását magába foglaló projekt megvalósítása 2017 októberében kezdődött el, ami két hónap elteltével be is fejeződött. A redőnyöket kivitelező cég  a munkálatokat azonban csak részben tudta elvégezni, mivel az egyházközség az anyagiak miatt a projekt megvalósításával kapcsolatban halasztási kérelmet nyújtott be. A kiadások ugyanis meghaladták a tervezett költségvetési keretet, így a gyülekezet letett azon szándékáról, hogy a redőnyök cseréjét is megvalósítsa még abban az évben.A templomfelújítás kivitelezése 2017. október 30-án kezdődött el állvány felállításával, ami három napot vett igénybe. Majd folytatódott a templom tornyának és homlokzatának helyreállítása a hibás, töredezett és a faltól elvált vakolat eltávolításával, majd új szín felvitelével.

A kőműves munkálatok december elején befejeződtek, majd lebontásra került az állványzat. Közben folyamatosan készültek el és kerültek felszerelésre az új cinkelt pléhből készül, madarak elleni védekezésül az ablakokat védő redőnyök a templom tornyába és homlokzatára. A tervezett felújítási munkálatok 2018 január végével zárultak le.Az egyházközség a kiadások fedezésére az Egyetemes Egyháznak a Bethlen Gábor Alapon keresztül nyújtott támogatásból húszezer eurót kapott. A kőműves munkák 21 ezer, a bádogos munkák 4 ezer euróba kerültek.

„A projekt megvalósítása nagy jelentőséggel bírt a gyülekezetben, hiszen önerőből csak  sokkal lassabb ütemben tudtunk volna ilyen mértékű beruházást megvalósítani. A templomunk meghatározza a faluképet is és már messziről uralja a tájat. Felújított formájában pedig különlegesen is igazzá válik az ige: Nem rejthető el a hegyen épült város“ – mondja Tarr Ferdinánd lelkipásztor.

Az eredeti  tervek szerint a munkálatoknak 2018-ban kellett volna folytatódniuk, de csak 2019 november elején történt ebben érdemleges előrelépés. Ekkor egy újabb Bethlen Gábor Alaptól érkező támogatásnak köszönhetően cserélhették ki a templom négy nagy íves ablakát 8 500 euró értékben. A munkálatok tovább folytatódtak a templom hajójának teljes külső felújításával az idén februárban, ami március 20-án fejeződött be.

„Az egyházközség egyelőre nem tervez újabb beruházást a templomon. A tavalyi és az idei évi felújítások pénzügyi keretét teljes mértékben kimerítettük. A BGA támogatás 17 ezer eurót, a gyülekezet önrésze 4 ezer eurót tett ki. A következő években azonban, - ha Isten is engedi – szeretnénk elvégezni a templom belső felújítását is. Az idén azonban szeretnénk megvalósítani az Egyetemes Egyház regionális projektének keretében a régi református iskola felújítását“ – mondja bizakodóan a jövőbeli terveket illetően a lelkipásztor.A kistárkányi református templom mintegy 250 fő befogadására alkalmas. Az istentiszteleteket vasárnaponként átlagosan ötvenen-hatvanan látogatják. A községben több hatszáz református él, a gyülekezetnek 180 választó tagja van.

Iski Ibolya

Fotó: gyülekezeti archívum

Népszámlálás 2021

események továbbiak →