Igemagyarázat – Mt 6,13

2020. május 16., szombat

„És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól."

Kedves Testvéreim! Megváltónk tanít kérni az Atyát, hogy ne engedjen minket kísértésbe jutni. A kísértés mindig bűnre sarkallja az embert. Az ördög azért akar kísértésbe vinni, hogy rámutasson rossz tulajdonságainkra, és igazolhassa, hogy rászolgálunk Isten haragjára. A csábító nagy erővel igyekszik tőrbe csalni, és azt sugallja, hogy nem szolgálunk rá Isten kegyelmére. Isten azonban nemcsak Teremtőnk, hanem szerető Édesatyánk is, aki nem engedi vesztünket. Mellettünk áll a nehéz időkben is, hogy segedelmével elhordozhassuk a próbatételeket, nehézségeket, és leküzdjük az akadályokat. Ezért valljuk, hogy a rossz dolgok is javunkra szolgálnak.

Aki Isten segedelmével ellenáll a gonosznak, az megismeri Krisztus kegyelmes szeretetét. A legnehezebb napokban sem adjuk fel a reményt és a hitet, hiszen tudjuk, hogy Isten megőriz minket minden bajtól. Az Úri ima e versében azt is kérjük Atyánktól, hogy vezérelje lépteinket biztos kézzel, hogy az általa kijelölt útról sose térjünk le. Ehhez szükséges nyitott szívvel meghallgatni az Úr üzenetét. Aki letér az Úr útjáról, az hamar az ördög kelepcéjébe kerül. A kísértő igen tud csábítgatni, és csak a végén derül ki, hogy az ő útján való járás az embert a vesztébe sodorja. Amikor Atyánkat arra kérjük, hogy ne engedjen minket kísértésbe jutni, de szabadítson meg a gonosztól, akkor hangzik el az Úr ígérete is.

Ha Isten kezébe ajánljuk életünket, akkor Isten oltalmában fogunk élni, ahogy Pál apostol írja: „A kísértések, amelyek eddig értek titeket, nem haladták meg az emberi erőt. Az Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni." (1Kor 10,13) Akinek a szívében Jézus az Úr, ott kevés ereje van a kísértőnek. Aki azonban elzárkózik Isten elől, az könnyen kísértésbe jut. Jézus minket sose hagy el, mert életét és vérét adta a mi megváltásunkért.

Jézus ezt mondta Péternek: „Íme, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." (Lk 22,31) Jézus értünk is könyörög naponta az Atya színe előtt. Mivel Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, ezért hisszük és valljuk, hogy az Úr nem hagy minket magunkra küzdelmeinkben. Maradjunk meg Krisztus szeretetében, mert az sziklaszilárd erődítmény, mely ellenáll a sátán támadásainak. Ahogy a Szentíró vallja: „Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál." (Péld 18,10) Ámen.

Kozár Péter, szürnyegi lelkipásztor

Népszámlálás 2021

események továbbiak →