Igemagyarázat – Lk 16,13

2020. május 24., vasárnap

„Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

Jézus Krisztus jól tudja, hogy két úrnak nem lehet szolgálni. Ezért figyelmeztet. A két úr szolgálatáról a kettős ügynökök jutnak eszembe, akik két hatalmat próbálnak kiszolgálni, talán csak azért, hogy két részről is kapjanak fizetést, illetve mindkét oldal előnyeit élvezzék. Ez a tisztességtelen játszma sokszor rossz véget ér, az életükkel fizetnek. De eszembe jut a 12 jézusi tanítvány közül Júdás is. Kit szolgált ő valójában? Egy helyen így jellemzi őt az Ige: „ ...tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek."(Jn.12.6b) Végül 30 ezüstért elárulta a Mestert. Próbált két urat szolgálni, de nem tudott, igazából a mammoné volt a szíve, ahhoz ragaszkodott. A két úr látszólagos szolgálata fölemésztette életét, végül saját kezével vetett véget annak.

Azonban Jézus Krisztus nem csak arra tanít, hogy két urat nem lehet szolgálni, de az is benne van Igéjében, hogy kihez érdemes ragaszkodni. Mi a mammon? Tulajdon, vagyon, pénz, de jelenthet démoni hatalmat is, személyt, akiben bízunk. Önmagában nem a pénzzel, a vagyonnal van a baj, hiszen olyan sok jóra, nemes célra lehet használni, hanem az ahhoz való emberi viszonyulással. Akkor kerül az ember a mammon rabságába, amikor már csak annak él, azért dolgozik, abban leli minden örömét, szinte leborul előtte és neki szolgál. Amikor az Isten helyét átveszi. Azt kell világosan látnunk, hogy Jézussal ellentétben, aki Szabadító a mammon rabbá tesz. Ennek sokféle mutációja ütheti föl fejét. Erre utal Pál apostol Timóteusnak írt figyelmeztetése: „Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak." Jézus a mammon imádatából önmagához hív. Szabadításával egyedül ő tudja visszaadni emberi életünk méltóságát.

Most a világban és közvetlen környezetünkben is a legfőbb hír és beszédtéma a koronavírus terjedése. Elég egy apró vírus és a világ mammon hatalma és annak imádata kezd megrendülni. A pénzkeresés és költés ördögi körének pörgését megfékezte az Úr. A gazdaság és vagyon magas várfalai, amit biztos oltalomnak tartanak a gazdagok (Péld 18,11), kezdenek leomlani. Lehet, hogy akinek, aminek a szolgálatában álltunk időt, fáradtságot, egészséget, anyagiakat nem kímélve, arról kiderül, hogy nem a legfőbb érték! Vannak fontosabb dolgok, mint az egészség, a pihenés, a családok és házastársak együttléte, az elcsendesedés, az Isten felé fordulás. Az élet Urának, Krisztusnak a felismerése, vagy újból megtalálása, akinek körvonalai ismét kezdenek talán jobban kirajzolódni lelkünkben. Istennek hatalma és sokféle eszköze van arra, hogy világossá tegye számunkra: két úrnak nem lehet szolgálni! Lássuk meg hát az igazi Urat, válasszuk Őt, aki azért jött, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk. Ragaszkodjunk hozzá, szolgáljuk őt szívünk, elménk, erőnk, teljes valónk egészével. Őt, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, Őt, aki életét adta váltságul sokakért. Ámen.

Milen Marcell, rimaszécsi lelkipásztor

események továbbiak →