Generális Konvent Elnökségének körlevele

2020. május 01., péntek

A világméretű koronavírus-járvány idején rendhagyó, digitális ülést tartott a Generális Konvent elnöksége. A tanácskozáson áttekintettük a Magyar Református Egyház helyzetét, valamint kifejeztük testvéri közösségünket is egymással, melyet az ideiglenes elszigeteltségünk sem rendíthet meg. Szomorú szívvel hoztuk meg a döntést, hogy a májusra tervezett marosvásárhelyi Egységnapunkat 2021-re halasztjuk.

Fájdalommal osztozunk egyháztagjaink gyászában, akik elveszítették szerettüket a járvány következtében. Imádkozunk a betegek gyógyulásáért. Tiszteletünket fejezzük ki mindazok felé, akik az egészségügyben küzdenek az emberi életek megmentéséért. Emellett azok felé is, akik ebben a rendkívüli helyzetben lehetővé teszik polgári társadalmaink alapvető működését. Köszönjük a lelkipásztorok helytállását, akik a járvány nehéz napjaiban – a kapcsolattartás új formáit megtalálva – bátorítják a gyülekezeti tagokat, és minden testvérünket, aki lelki megerősítésre vágyik. Istentől kérünk számukra erőt, ahogy imádkozunk országaink vezetőiért és a felelős döntéshozókért is. Imádkozunk református testvéregyházainkért szerte a világon, a protestáns testvéreinkért és mindazokért, akik az Úr nevét segítségül hívják ezen a földön, hogy lehessünk Isten hozzánk forduló szeretetének eszközei ebben a válságos helyzetben. Hozzá kiáltunk, hogy irgalmazzon nekünk, embergyermekeinek és adja meg a járvány mielőbbi elmúlását.

Bátorítson bennünket az ige szava ma is, a karantén, a kényszerű bezárkózás idején: a Feltámadott Úr Jézus Krisztus a zárt ajtók mögött is velünk van és békességet tud adni a számunkra. Ez a békesség hassa át az életünket és erősítsen bennünket mindaddig, míg újra találkozhatunk egymással istentiszteleti alkalmainkon, és a Magyar Református Egyház közösségében is.

2020. április 27.

Testvéri köszöntéssel:

Dr. Szabó István s.k. püspök és Veres Sándor s.k. főgondnok         

Dunamelléki Református Egyházkerület

 

Steinbach József s.k. püspök és Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok

Dunántúli Református Egyházkerület

 

Kató Béla s.k. püspök és Dr. Dézsi Zoltán s.k. főgondnok    

Erdélyi Református Egyházkerület

 

Szenn Péter s.k. püspök és Kel József s.k. főgondnok

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

 

Zán Fábián Sándor s.k. püspök és Nagy Béla s.k. főgondnok          

Kárpátaljai Református Egyház

 

Csűry István s.k. püspök és Bara Lajos István s.k. főgondnok

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

 

Halász Béla s.k. püspök és Székely Károly s.k. főgondnok   

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

 

Fazekas László s.k. püspök és Fekete Vince s.k. főgondnok

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

 

Csomós József s.k. püspök és Ábrám Tibor s.k. főgondnok 

Tiszáninneni Református Egyházkerület

 

Dr. Fekete Károly s.k. püspök és Dr. Adorján Gusztáv s.k. főgondnok

Tiszántúli Református Egyházkerület

események továbbiak →