Hamarosan befejeződik a református bölcsőde építése Léván

2020. május 05., kedd

A református kollégium átadásával egy időben, két évvel ezelőtt tették le a bölcsőde és közösségi ház alapkövét. Az elmúlt év márciusában arról számoltunk be, hogy elkezdődött az építkezés, majd később arról is, hogy állnak a bölcsőde falai. Jelenleg milyen stádiumban van a két építkezés? Mikor fejeződnek be a munkálatok, s mit kell még elvégezni? Erről kérdeztük Kassai Gyula lelkipásztort.

A bölcsőde építését az eredeti tervek szerint a kivitelezőnek az idén márciusban már be kellett volna fejeznie. Sajnos erre egyelőre még várnia kell a lévai gyülekezetnek. Két tényező is befolyásolta az épület elkészülését.„A télen derült ki, hogy az épületbe felszerelt fűtőtestek a legtöbb helyiséget nem fűtötték ki megfelelően. Kénytelenek voltunk a kívánt hőfok elérése érdekében megnövelni azok térfogatát. A tervező ugyanis nem jól mérte fel a rendelkezésére álló adatokat. Nem azt a hőt vette figyelembe, amit a távhőszolgáltató megadott. Sajnos ennek a tévedésnek anyagi vonzata van, amit a későbbiekben szeretnénk valamilyen módon kompenzálni” – mondta Kassai Gyula.

A bölcsőde épületének az időbeli befejezését gátolta a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések. A két osztályterem és a folyosó padlózatát hiába rendelte meg időben a kivitelező, a beszállító cég csak húsvét után tudta azt bebiztosítani. A késés miatt az elkészült ajtókat sem lehetett behelyezni. Időközben elkészültek a szociális helyiségek. A kivitelező kialakította az állmennyezetet, feltették a villanytesteket és kapcsolókat, valamint megtörtént a belső festés. A konyha még félkész állapotban van.

„Még a működéshez szükséges belső berendezések, felszerelések, sütők, hűtők és egyéb kiegészítők megvétele előtt állunk. A bölcsőde külső része szinte teljesen elkészült. A második ütem, amely az udvar kialakítását és a tereprendezést foglalja magába, még várat magára. El kell bontanunk egy melléképületet is, a törmelékével töltjük fel az udvart. Majd ki kell alakítanunk a járdákat, parkolóhelyeket az autóknak, játszóteret. Még elég sok munka várat magára a befejezésig” – mondta a gyülekezet lelkipásztora.

A bölcsőde működtetésének engedélyezését az egyházközség az épület használatbavételi engedélyének a megszerzése után indítják el. Kassai Gyula tájékoztatása szerint a szociális intézmény fenntartói jogát az egyházközség presbitériuma biztosítja majd, nem terveznek e célból közhasznú szervezetet létrehozni.„Megvan a szükséges háttér és tapasztalat egy ilyen intézmény vezetéséhez. A szükséges szolgálatokra – dadus, intézményvezető, takarító, szakács - már van elegendő érdeklődő. Amint a hivatalos szervek engedélyezik a két osztályú bölcsőde működését, akkor hirdetjük meg a gyermekek – 1-3 éves korosztály felvételét” – mondja a jövőbeli terveket a lelkipásztor, aki nem tart attól, hogy az intézmény nem telne meg, azt tapasztalták eddig is, hogy Léván van igény a bölcsődére. A városban jelenleg két bölcsőde működik, az egyiket egy éve bővítették.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy kevés magyar gyermek születik a városban. De nem kevés a magyar szó. Az 1947-ben áttelepültek nagy része jól beszéli a nyelvünket. Sokkal nagyobb a merítési lehetőség, mint gondolnánk. A lévaiak ugyan erős asszimilációnak vannak kitéve, de a jelenlegi folyamat megfordítható. Úgy vélem, a magyar nyelv szerepe régiónkban fel fog értékelődni. De küzdeni kell azért, hogy a magyar nyelv is megkapja a megfelelő tiszteletet és helyet. A szórványterületen ugyanakkor hangsúlyozni és támogatni is kell a kétnyelvűséget, - a magyar nyelv egyenrangúvá tételével” – hangsúlyozza Kassai Gyula, aki szerint erre a szlovák hátterű családokat is rá kell vezetni. Ráadásul Léván majdnem minden második, harmadik lakosnak a gyökerei a magyarsághoz is kötődnek. A város gazdasága fejlődik, van elegendő munkahely.

„Nemcsak a tisztán magyar ajkú gyermekeknek készül ez a bölcsőde. Nyitottaknak kell lennünk a többség felé. Úgy kell tekinteni a központunkra, mint a magyar nyelviség és kultúra nélkülözhetetlen közvetítőjére. További előnyünk az Isten tisztelete, az egyházi lelkiség. A gyülekezetünknek vállalni kell krisztusi küldetését. A bölcsődének lesz jövője, ha a szülők látják, különbözünk a világi intézményektől. Ezért kell úgy képviselni az értékeinket, hogy azok vonzóak legyenek mindenki számára” - fogalmazta meg a bölcsőde küldetését a lelkipásztor.

A bölcsőde teljes kialakításához, a szükséges felszerelésekre és a környezetre az egyházközség, mint beruházó összesen 480 ezer eurót kapott az Egyetemes Egyház közvetítésével a magyar kormánytól. Ebből az épületre 380 ezer eurót használtak fel. A tereprendezésre a maradék összeget kellene fordítaniuk, de a Kassai Gyula szerint az nem fogja teljesen fedni a kiadásokat. Kénytelenek önerőből megoldani a többletköltséget. Az építkezés folyamán keletkezett nem várt kiadásokra is nehezen tudták előteremteni a pénzösszeget. /A koronavírus-járvány miatt az egyházi épületek bérlői nem tudták kifizetni a márciusi és áprilisi hónapot, mellesleg most törlesztették a 17,5 ezer eurós tartozásukat az egyház Közalapjának/.

„A közösségi nagyterem építése is sok erőt kivett belőlünk. Az iskola fenntartásához évente 25 ezer euróval kell hozzájárulnunk. Ezen kiadások mellett most azon dolgozunk, hogy a tereprendezéshez előteremtsük a szükséges forrásokat, ami nem lesz egyszerű feladat, de bízunk benne, hogy sikerülni fog” – mondja reménykedve a lelkipásztor, hozzátéve, hogy a bölcsőde átadásának az időpontja egyelőre kérdéses, de reménység szerint az év második felében erre sor kerülhet.

Iski Ibolya

Fotó: Kassai Gyula


események továbbiak →