Istentiszteletek tartásának engedélyezése - Körlevél

2020. május 06., szerda

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala 2020. május 5-én módosította korábbi rendelkezését, és a következő feltételek betartása mellet 2020. május 6-tól engedélyezte a nyilvános istentiszteletek tartását:

-              a templomba belépni és ott tartózkodni kizárólag a felső légutak maszkkal, sállal, vagy kendővel történő eltakarásával lehet. Belépésnél kézfertőtlenítőt, vagy egyszer használatos kesztyűt is használni kell.

-              be kell biztosítani, hogy az emberek közötti távolság (a közös háztartásban élők kivételével) legkevesebb 2 méter legyen (megj.: a templomban egymástól megfelelő távolságra ki kell jelölni az elfoglalható helyeket!)  

-              köhögni, tüsszenteni zsebkendőbe, esetleg könyökhajlatba és mellőzni a kézfogást

-              az istentiszteleteken nem vehetnek részt azok, akik karanténban vannak, vagy fertőző légúti megbetegedésre utaló tüneteik vannak.

-              külön istentiszteletet tartani a 65 év feletti korosztály és a veszélyeztetett csoportba tartozók számára

-              gondoskodni a templom szellőztetéséről és az érintkezési felületek, fogantyúk, kilincsek, az istentiszteleten használt tárgyak fertőtlenítéséről

-              a templom elhagyásánál szintén ügyelni az emberek közötti 2 méter távolságra és kerülni a templom előtti csoportosulást.

Az úrvacsorai közösség gyakorlását hasonló módon ajánljuk, mint ahogy azt már korábban tettük: a darabokra vágott kenyeret maga az úrvacsorával élő vegye el a tálcáról, és a bor vétele inkább kisebb poharakból történjen, amit a gyülekezet vezetősége, vagy az úrvacsorai közösségben résztvevő tagok maguknak biztosítanak.

Az ezekben történő eljárást a gyülekezetek vezetéségének bölcs döntésére bízzuk.

„Végezetül testvéreim, örüljetek, épüljetek, buzdítsátok egymást, jussatok egy értelemre, éljetek békességben, és a szeretet és a békesség Istene lesz veletek.” (2Kor 13,11)

Atyafiságos köszöntéssel

                Fekete Vince                                                                                                  Fazekas László

                főgondnok s.k.                                                                                                püspök s.k.

események továbbiak →