Közösségi nagyterem is épül Léván

2020. május 11., hétfő

Léván a református bölcsődével párhuzamosan épül a kétszintes, galériával ellátott közösségi nagyterem is, amelynek portálját a bölcsődéhez igazították. A három szakaszra bontott építkezés első része már befejeződött, az épület tető alatt van. Az egyházközség a beruházásra 110 ezer eurót költött, amelyből 7500 euró volt az önrész.

„Szépen igazodik és kapcsolódik a környezethez és az épületeinkhez, valamint a szomszédos várhoz. Jól fogja majd szolgálni gyülekezetünket, intézményeinket, a Károli Gáspár Református Egyetem felnőttképzését is beleértve. Ez a hely szolgálni fogja a barsi egyházmegyét és a lévai magyarságot is” – sorolja a közösségi nagyterem jövőbeli kihasználását Kassai Gyula eperes, a gyülekezet lelkipásztora, amely mintegy 100-130 fő befogadására lesz alkalmas.Tájékoztatása szerint megvan a beruházás második ütemére is a forrásuk. Tavasszal folytatták a munkálatokat, jelenleg a nyílászárókra várnak. Utána alakítják ki a fűtést és az épület külsőjét teszik rendbe. A harmadik fázist, amely magába foglalja a belső munkálatokat, - erre szintén pályáztak a Bethlen Gábor Alap 2020-as keretéből, - csak akkor kezdik el, ha igénylésüket pozitívan bírálják el. Ha sikeresek lesznek, és a munkálatok zökkenőmentesen zajlanak, akkor a református bölcsődével egy időben nyithatja meg a kapuját. 

Kassai Gyula elmondta azt is, hogy érzékenyen érintette őket is a jelenlegi a korona-vírus járvány okozta helyzet. „A templomok bezárása egyik gyülekezet életét sem segíti. Újra össze kell gyűjteni a szétszéledt nyájat. Szerencsére nem saját akaratukból, hanem a rendelkezéseknek alávetve maradtak el a hívek a templomtól. Reméljük, hogy Istentől nem távolodtak el, hanem várják a visszatérés lehetőségét. Az anyagi lehetőségeink most nem a legjobbak. A templomi adakozások elmaradtak. A bérletek lecsökkentek, nem tudtunk gyűjtést hirdetni, pedig arra nagy szükség lesz, hogy az építkezéseket be tudjuk fejezni. Szerencsére tudtuk tartani a kapcsolatot a gyülekezettel. Hetente két prédikációt írunk, teljes liturgiával és hirdetésekkel egybekapcsolva. Ezeket a lelki áldásokat e-mailen és személyesen továbbítjuk híveinkhez. A kapcsolat most is élő, minden nap 10 órától nyitva van a templomunk az elcsendesedők számára. Bízunk benne, hogy májusban, vagy legkésőbb júniusra visszaáll a teljes rend” – közli bizakodóan Kassai Gyula.Megemlíti, hogy voltak, akik ebben az időszakban sem feledkeztek el az adakozásról. A számláikat fizetni kellett, sőt, a 6 ezer eurós ingatlanadót is kivetette az önkormányzat. Egyelőre nem tudják miből, de remélik időben rendezni tudják, bíznak Isten segítségében.„Többször kerültünk nehéz helyzetbe. A 2017-es év végén zárolták az egyházi gimnáziumunk számláját, tartalék nélkül maradtunk. A Bethlen Gábor Alaphoz és a magyar kormányhoz fordultunk, 10 millió forintos gyorssegélyt kaptunk, amely megmentett minket az összeomlástól. Ha nehéz helyzetbe kerültünk, a Gondviselés mindig segített. Bízunk gyülekezetünk adakozó erejében, az Egyetemes Egyház támogatásában és folytatjuk munkánkat. Mindaz a fejlesztés, amit eddig elvégeztünk nem légvárakra épült, hanem mintegy két évtizedes megfeszített munkára és szolgálatra. Ennek bizonyítéka, még működő gimnáziumunk és szerteágazó tevékenységünk. Jelmondatunkat Czeglédi Pétertől vettük:Töviseken át a rózsákhoz” – ezzel az idézettel zárta a beruházásokkal kapcsolatos beszélgetést Kassai Gyula lelkipásztor.

Iski Ibolya

Fotó: Kassai Gyula

események továbbiak →