Két millió euró a beruházásokra és felújításokra

2020. május 28., csütörtök

Magyarország Kormánya a 2020-as évben is támogatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat. A Bethlen Gábor Alapon keresztül  érkező pénzcsomag egy részét az illetékesek 129 egyházközségi beruházásra, állagmegőrzési és felújítási munkálatok fedezésére osztották szét, összesen két millió eurót. A kedvezményezett hét magyar egyházmegye közül a legnagyobb összeget, 364 500 eurót a Gömöri Református Egyházmegye kapta meg.

A Pozsonyi Református Egyházmegyében 17 sikeresen pályázó egyházközség között osztották ki a meghatározott 273 ezer eurós pénzügyi keretet. Kilenc egyházközség a temploma, nyolc pedig más egyházi ingatlanjának elújítására használja fel a támogatást. A legnagyobb összeget, 35 ezer eurót a kulcsodi egyházközség kapta az új gyülekezeti terem megépítésére. Az apácaszakállasiak 28 ezer eurós támogatásból valósíthatják meg az egykori református iskola tetőrekonstrukcióját  és a parókia tetőterének beépítését. A csicsóiak az egyházközségi objektumok villamosságát fedezik a 27 500 eurós hozzájárulásból.

A perbetei parókia

A Komáromi Református Egyházmegyében 25 projekt kapott pénzügyi támogatást. A legnagyobb összeget, mintegy 38 ezer eurót a kamocsaiaknak határoztak meg új lelkészi hivatal és parókia építésére. Nyolcezerrel kevesebb összegből fedezik a perbeteiek a parókia felújítási munkálatait. A martosiak pedig 20 ezer eurót fordíthatnak a templombelsőben tervezett munkákra.

Befejezéshez közeledik a Közösségi ház építése Léván

A Barsi Református Egyházmegye a 322 500 eurós pénzcsomagjából 16 egyházközség részesült. 70 ezer eurós támogatást kapott a lévai gyülekezet a közösségi nagyterem befejezésére. A második legnagyobb összegben a Nagysallói Református Tábori Központ részesült, 45 euróból kerülhet sor a felújítási munkálatok második ütemére. Nyitrán a parókia hátsó szárnya nyílászáróinak felújítása és részleges cseréje 30 ezer eurós hozzájárulásból valósulhat meg.

Épül a kövecsesi parókia

A Gömöri Református Egyházmegyében a 364 ezer eurós összegből 22 egyházközség végezheti el a tervezett beruházását és felújítási munkálatait. A legnagyobb összeget, mintegy 35 ezer eurót az elmúlt évben elkezdett kövecsesi parókia  építésének folytatására különítettek el. Ugyanilyen támogatási összegben részesült a hanvai egyházközség is lift építésére a fenntartásukban lévő Diakóniai Otthonban. Csupán kétezer euróval kapott tőlük kevesebbet a felsővályi egyházközség a gyülekezeti terem és parókia építésének ötödik szakaszára.

a borzovai egykori református iskolola épülete

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye a 305 ezer eurós keretcsomagból 20 projektet támogat. A legnagyobb összegű hozzájárulást, 37 ezer eurót a tornagörgőiek kaptak a templomuk külső felújítására. Két ezer euróval lett kevesebb a szesztaiaknak nyújtott támogatás a parókia tetőszerkezetének a felújítására, az alsólánciak a gyülekezeti ház tetőcseréjének a költségeihez 20 ezer eurót hagytak jóvá.  

A Zempléni Református Egyházmegyében a 288 ezer eurós keretcsomagból 17 tervezet valósulhat meg. 28 ezer eurót hagytak jóvá a perbenyíkieknek a parókia modernizálására, 26 ezer eurót a királyhelmecieknek a Fő utcai épületük földszintjének belső felújítására, a szinyérieknek pedig  25 400 eurót a templomuk külső-belső felújítására, tetőfedésre és a nyílászárók cseréjére.

a nagykaposi református templom

Az Ungi Református Egyházmegye 126 ezer eurót oszthatott szét a 12 pályázó egyházközség között. A három legnagyobb összeggel támogatott beruházás Csicserben, Bajánházán és Nagykaposon valósul meg. Csicserben és Bajánházán is a templom külseje újul meg. Az előbbi egyházközség 26 500 eurót, az utóbbi 17 500 euró kiegészítést kapott a munkálatokra. Nagykaposon pedig a templomi padok és padlózat cseréje valósul meg 15 ezer eurós támogatással.

A beruházások és felújítások egy része már elkezdődött, vagy még csak várják a tervek megvalósítását.

Iski Ibolya

Fotó: archívum

események továbbiak →