Isten segítségében bíztunk

2020. június 29., hétfő

2018 februárjában tették le a bősi református templom alapkövét. Azóta több mint két és fél év telt el. A hívek régi vágya lassan beteljesül, hiszen a falak már állnak. Bár még van mit tenni a teljes befejezésig, szeretnék mihamarabb átadni rendeltetésének a 278 ezer eurós költségvetéssel épült templomot.

Már az elmúlt év augusztusában is álltak a templom falai, amelyért a dunaszerdahelyi anyaegyházközség és a testvérgyülekezetek képviselőivel közösen adtak hálát. Azt követően készült el a templom tetőzete, és helyére került a legtöbb ajtó és ablak, így már hívatlan vendég nem juthat be. „Úgy vagyunk, mint egy családi ház esetében az építtetők. Örülnek, hogy majdnem van egy kész házuk. Itt egy templom körvonalazódik. Úgy mondanám, hogy a félidőben vagyunk. A szerelési munkák maradtak még el" – mondja Hegedűs László, a gyülekezet gondnoka a terepszemle alkalmával, majd sorolja is, mi mindent kellene még tenni: bevezetni a villanyt és a vizet, a padlóban elhelyezni a fűtési paneleket, a járófelületeket parkettázni. De hátra van még a mennyezet kialakítása is. A félig kész református templom

A most még látható fából készült tartóoszlopok egy részét eltakarják, majd a templomtér közepén világítótestet helyeznek el. A külső és a belső falak sem maradhatnak így, azokat is be kell vakolni, majd festeni, amellyel a templom elnyeri teljes szépségét. A torony, amely már a messziről érkezőnek is jelzi, hogy itt templom áll, ugyan már elkészült, de még hiányzik róla a szintén komolyabb munkát igénylő kupola és a villámhárító. A gondnok úgy véli, a munkálatok ezen második szakasza kevésbé lesz látványos, de ugyanannyi ideig fog tartani, mint a templom falainak felépítése, s hozzáteszi, anyagilag is majdnem annyiba fog kerülni.Közben visszatérünk a kezdetekhez, s arról beszélgetünk, hogy miért erre a telekre esett a választásuk, s ez volt-e az eredeti elképzelésük. A templommal szembeni házban él a gyülekezet egyik presbitere, Füssy Zoltán, aki szinte karnyújtásnyira figyelhette hogyan emelkedik ki a földből a téglából emelt templom. A bejutáshoz szükséges kulcsot is ő őrzi, s kiderül, hogy korábban ő szerette volna megvenni ezt a telket a fia számára, de a gyülekezet érdekében lemondott róla. „Gyorsan kellett döntenünk, sürgetett a határidő, hogy az Egyetemes Egyház is rábólintson a templomépítési tervre. Más lehetőségünk nem volt, mint ezt a telket megvenni, amelyen áll egy kétszobás családi ház. Amit felajánlottak a számunkra, azt a magas ár miatt utasítottuk el.”

Hegedűs László gondnok

Hegedűs László gondnok hozzáteszi, hogy a megfelelő telek kiválasztása miatt bejárták egész Bőst. Találtak magántulajdonban lévő üres telkeket is, de azokat a gyerekeiknek szánták a tulajdonosaik. Az önkormányzathoz is fordultak telekvétel, illetve annak ajándékozása ügyében, de sajnos nem állt rendelkezésre megfelelő telek. A templom építését az önkormányzat jóváhagyta, ki is jelentették, hogy erkölcsileg és anyagilag is támogatják azt. „Végül aztán azért választottuk ezt a telket, mert az infrastruktúra a rendelkezésre állt. Adottak voltak a feltételek: a működő villanyhálózat és a vezetékes víz is“ – hangsúlyozza a gondnok. A választás helyességét Füssy Zoltán azzal támasztja alá, hogy a templom nincs is nagyon messze a központtól. S most, hogy már égbe magasodik a tornya, többen felfigyeltek rá, de ha majd rákerül a kupola, akkor már távolabbról is szembe tűnik.

Oros Csaba lelkipásztor

A beruházás során a tervrajzon már nem változtattak. Az elképzelésüket magába foglaló, jóváhagyott tervdokumentáció szerint zajlik a beruházás. Előtte többször is ülésezett a gyülekezet presbitériuma, ahol mindenki kifejthette nézetét a készülő templom tervével kapcsolatban. Voltak viták, egyeztetések. De szorosan együttműködtek a tervezővel, aki rugalmasan oldotta meg a kért változtatásokat, vagy különböző igényeket, végül jóváhagyták a megvalósulási tervet. Az építkezés mielőbbi elkezdését azonban akadályozta, hogy a városrendezési terv nem számolt templommal a családi házas övezetben, s ezért az engedélyezés jóváhagyása előtt a képviselő-testületnek rá kellett bólintania az erre a célra szolgáló módosításra.

„November végére kaptuk meg a várostól az építkezési engedélyt, amely alapján el is kezdhettük volna a szükséges munkálatokat, de már alaposan benne voltunk a téli időszakban. Így vártunk vele tavaszig. A februárban megtartott alapkőletétel után kezdődött el az alapozás, majd folytatódott a többi munkával“ – emlékszik vissza a kezdetekre Hegedűs László.Füssy Zoltán presbiter

A befejezés előtt álló templom karzatából nézünk le a tágas térre, ahol hetven ülőhelyet alakítanak majd ki. A fenti részben pedig közel húszan férnének el. Itt kap elhelyezést az orgona /a lebontásra vagy bezárásra ítélt valamelyik nyugat-európai templomból jól jönne egy ilyen adomány/, valamint egy kis könyvtár is a mintegy válaszfalként is szolgáló toronyfeljáró mellett. A harang számára készült toronyba majd egy fa lépcsőn vagy létrán lehet feljutni, de az a nyilvánosság előtt zárva lesz – mondja a gondnok, bár fentről szép kilátás nyílik a környékre.

A templom belső tere

Oros Csaba lelkipásztor örül annak, hogy tudatosan egy több funkciós templomot terveztek, mert így nemcsak heti egy alkalommal, a vasárnapi istentiszteletkor használhatják ki, hanem például itt tarthatják meg a gyermekekkel való foglalkozást is. De akár presbiteri gyűléseknek is helyt adhat. Hegedűs László erre kapcsolódva mondja, hogy nem a klasszikus értelemben vett templomot szerettek volna, hanem a mai kor igényeinek megfelelő, modern épületet. Majd elmagyarázza, hogy a ma még nyitott helyiségekbe mit terveztek. A főbejárattól balra lesznek a mellékhelyiségek, ahol pelenkázót is kialakítanak.Egyébként itt a falban rejtették el az alapkőletételkor elhelyezett időkapszulát, azért, mert szerinte a földből sose kerül elő, s itt jobb helye lesz. A bejárat jobb oldalán van egy tágasabb helyiség, amelyre eltolható üvegfalak kerülnek, s a kisgyermekes családok részesei lehetnek az istentiszteletnek anélkül, hogy a gyerekek zavarnák annak menetét. De akár más rendezvények is helyt kapnának itt, például kiállítások, zenei események. Itt lehet majd feljutni a toronyba, mögötte lesz a tervezett könyvtár

A gondnok úgy véli, hogy szükség lesz a jövőben ilyen nagy templomra, habár jelenleg még kevesen járnak istentiszteletre a kilencvenes években formálódó gyülekezetből. Esküvők, keresztelők alkalmával többen lesznek, s megtelnek a padsorok. Tavaly augusztusban már tartottak egy istentiszteletet mintegy kétszáz fővel a félig kész templomban testvérgyülekezeti hívek részvételével, de volt már esküvőre is példa, amelyet a gyülekezeti ház udvarában tartottak meg. ’Reménységünk az, hogy akik még kicsit távol vannak a közösségtől, azok a templomnak köszönhetően közelebb kerülnek majd hozzánk” – mondja Hegedűs László.

Közben Oros Csaba lelkipásztor elárulja, hogy pár nappal korábban érkezett meg hozzájuk Hanváról Somogyi Alfréd és Nagy Ákos Róbert esperesek közbenjárásának köszönhetően a Diakóniai Otthonban elhelyezett, a leomlott zeherjei református templom 240 kilogrammos, 1885-ben öntött harangja. „A harang nagyon szép, reméljük a hangja is ilyen lesz, amely majd jelzi a híveknek az istentiszteletre való készülődést, majd a kezdést. Kezdeményeztük is, hogy felvegyük a kapcsolatot a zeherjeiek utódgyülekezetével” – mondta a jövőbeli terveket a gyülekezet vezetője.

Az ünnepélyes alapkőletételkor elhangzott, hogy aki templomot épít, mérje fel a várható költségeket. Mennyire mérték fel a bősiek a költségeket, hogy tudják finanszírozni az építkezést? – hangzik a kérdés a gyülekezet képviselői felé. „Istenben bíztunk, hogy majd ő megsegít. De volt a gyülekezetnek saját tőkéje is. Számoltunk azzal is, hogy kapunk pénzt a magyar kormánytól az építkezésre úgy, mint a többi egyházközség. S mivel fiatal gyülekezet vagyunk, reméltük, hogy támogatnak bennünket. Eddig elég szépen kaptunk pénzt, s jól sáfárkodtuk vele, reméljük, hogy ezután is így lesz” – mondja Füssy Zoltán.Feljárat a karzathoz

A templom a kiszámított költségek alapján 278 ezer euróba kerül. A beruházás félénél tartanak, s a költségekben is. „Éppen akkor kezdtük el az építkezést, amikor a jelenlegi magyar kormány hathatósan elkezdte támogatni a határon túli magyarokat. Nemcsak számoltunk ezzel a lehetőséggel, sőt, ki is használtuk, ugyanakkor a gyülekezet tagjai is nagyon sok fizikai munkát elvégeztek az építkezéskor. De kivették a részüket a munkából a nem reformátusok is” - ismerteti a közösségi összefogás erejét. Oros Csaba pedig a város lakóinak a hozzáállását méltatja, akik révén több ezer euró adomány gyűlt össze az építkezés megsegítésére hozzátéve, hogy Fenes Iván polgármester és az önkormányzat is támogatja évente bizonyos összeggel az igyekezetüket.

A Bősi Református Egyházközség számára az idén újabb nagyobb tétel, pontosan 100 ezer euró érkezett az Egyetemes Egyház illetékeseinek döntésének köszönhetően a magyar kormánytól a Bethlen Gábor Alapon keresztül. Ezzel a támogatással reménység szerint már be fogják tudni fejezni az építkezést, de a gyülekezet egy különleges, 40 ezer eurós önrészt is vállalt a költségek fedezéséhez. A lelkipásztor nem titkolja azt sem, hogy a gyülekezeti tagok között számára meglepő módon vannak olyanok, akik a bevételük tizedével támogatják jövendőbeli templomukat.

A templom megtekintése után szemügyre vesszük a földre elhelyezett harangot, amelyen a következő szöveg áll: "A Zeherjei Református Egyház tulajdona. Készíttetett közköltségen 1885-ben. Öntötte Walzer Ferenc Budapesten".

Benézünk a telken álló, hatvanas években épült kétszobás, konyhával és kamrával is ellátott családi házba is, amelynek a falai néhány helyen már repedeznek, s lenne mit tenni, ha összkomfortossá szeretnék varázsolni a jövőbeli lelkészcsalád számára. A sorsával kapcsolatban különféle vélemények fogalmazódtak meg.Voltak, akik a lebontását támogatták, mások a megmaradása mellett voksoltak. Egyelőre nem döntötték el, hogy mi legyen vele. Költséggel jár a lebontása, de a modernizálása is. Elképzelhető, hogy később parókia lesz belőle, de az is, hogy a helyére parkolót létesítenek a templomba autóval érkezők számára. Bár van olyan vélemény is, hogy a templom akkor lenne igazán mutatós, figyelemfelkeltő, ha nem lenne előtte semmi zavaró, hanem csak egy nyitott tér. Ezek még csak elképzelések, egy viszont biztos: egyelőre a templomukat szeretnék befejezni.A tervek szerint a bősiek az első református templomukat a következő évben szeretnék befejezni és ünnepélyes keretek között átadni a rendeltetésének.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

Népszámlálás 2021

események továbbiak →