Hamarosan elkészül a Gyermek- és ifjúsági ház Nagymegyeren

2020. július 15., szerda

Nagymegyeren megújul a templom melletti, korábban gyülekezeti alkalmak megtartására szolgáló épület, amely új nevet is kap: gyermek- és ifjúsági ház. A Bethlen Gábor Alap támogatásának és a gyülekezeti adakozásnak köszönhetően augusztus közepére készül el. Közös családi összejövetelek céljából pedig egy filagóriát alakítanak ki a templomkert hátsó részében, de folyamatban van egy játszótér és családi park kialakítása is.

Külső felújitás után 

Ez egy nagyon régi épület. Egysek szerint téglából, mások úgy vélték vályogból épült. Az utólagos szigeteléskor levert vakolatnál derült ki, hogy mindkét állítás igaz. Egy méter magasságig téglából épült, a többi részt vályog teszi ki” – mondja a gyülekezet megválasztott lelkipásztora Szuhay György, akinek a márciusban tervezett beiktatására a koronavírus-járvány miatt nem kerülhetett sor. Szerinte elengedhetetlen volt a modernizálás: a tetőzet, a nyílászárók és a fűtés is cserére szorult. A teljes körű felújítás költségének a fedezésére sikeresen pályáztak a magyar kormánytól az Egyetemes Egyházhoz, a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező támogatásnak az egyházközségek felújítására és beruházására elkülönített, pozsonyi egyházmegye számára meghatározott pénzcsomagjára.Szuhay György lelkipásztor

A lelkipásztor tudomása szerint a földszintes épületet valamikor az evangélikus gyülekezet is használta, akik itt tartották az istentiszteleti alkalmaikat. Amikor a felújítás kapcsán kiürítették a nagy helyiséget, elő is került egy régi pulpitus, ami a reformátusokat is szolgálta. Az utóbbi években gyermek-istentiszteleteknek biztosított helyet a közvetlenül a templom mellett elhelyezkedő épület. A gyerekek az istentiszteleti nagy ének után jöttek át a templomból és itt folytatták az alkalmukat. De szeretetvendégségeket is tartottak itt. A gyülekezet kérése pedig az volt a lelkipásztor felé, hogy ebben az épületben szervezze meg az ifjúsági bibliaórákat.A felújítás alatt lévő helyiség

„Ha az Úr megadja, akkor a fiatalok is itt tarthatnák meg az alkalmaikat. Egy otthonias közeget szeretnénk ezért kialakítani a számukra. A fiatalokat pedig az Úrtól kérjük. Jelenleg még a tizenéves korosztály nincs jelen a gyülekezeti alkalmakon, de imádkozunk értük és hívogatjuk őket. Reménykedünk abban, hogy az Úr megsegít bennünket és imánk meghallgatásra talál s elindulhat egy rendszeres ifjúsági alkalom a gyülekezetben” – mondja a lelkipásztor hozzátéve, hogy a vasárnapi iskolát továbbra is itt tartanák meg. Majd elárulja, hogy a gyerekekkel való foglalkozás részben átalakul. Holeš Libuša ugyanis, aki 27 éven keresztül végezte szolgálatát a gyerekek között Berecz Csilla hitoktatóval együtt, jövőre lesz hetvenéves, ezért úgy döntött, visszalép ebből a szolgálatából.„A jövőben ezeket az alkalmakat úgy néz ki, hogy nem két személy, hanem többen is fogják felváltva végezni. Lesz a szolgálattévők között egy tizenhét éves fiatalember is” – tájékoztat a gyermek-istentiszteletek jövőjével kapcsolatban Szuhay György, majd úgy fogalmazott, hogy a gyülekezetből hiányzik a tizenéves korosztály.A falak kiszáradását faburkolattal oldották meg

„Néhány évvel ezelőtt volt ugyan próbálkozás ifjúsági bibliaóra indítására, de nem sikerült. A július utolsó hetében megrendezésre kerülő gyermektáborunkban viszont több tizenéves is jelezte segítségét, meglátjuk, megmaradnak-e közöttünk. Személy szerint még nem nagyon ismerem ezeket a fiatalokat, mivel nem én tartom a hittanórákat, de próbáljuk azt a krisztusi illatot árasztani feléjük, hogy jól érezzék magukat közöttünk. Az ifjúsági alkalmak megvalósulásában azért is bízunk, mert látjuk, hogy az Úr munkálkodik gyülekezetünkben. Az elmúlt héten két új alkalom indult közösségünkben. Heti rendszerességgel tartjuk felnőtt konfirmációs alkalmainkat és a fiatal felnőttek bibliakörét”.

Az épület külső felújítása

Az épület a jelenleg zajló felújítások során nem bővül ki, szerkezetében nem változik meg, hanem modernizálják, alkalmassá teszik a gyülekezeti rendezvények számára. A munkák a régi, átvizesedett vakolatok eltávolításával kezdődtek el. Méterenként vágták át a falat, s egy utólagos izolációt helyeztek el az épület vizesedésének megállítása céljából. A nagy helyiségben a falakat ezért nem is vakolták be, hanem a gyorsabb száradás érdekében falambériával takarták el. Megújult a teljes villanyhálózat, új kapcsolókat, konnektorokat, valamint világitótesteket helyeztek el. A régi, rosszul működő Gamat fűtőtesteket központi fűtés váltja fel.Megújult a tetőzet is

A nyílászárók, a teljes tetőzet is újult, s a munkák végén pedig festésre is sor kerül. A költségek finanszírozására használják fel a Bethlen Gábor Alapból érkező 16 500 eurós támogatást, amelyhez párosul a gyülekezet húsz százalékos önrésze. A felújítás teljes költsége mintegy 21 ezer eurót tesz ki.A parókia kibővített része

„Szerettünk volna nagyobb önrésszel hozzájárulni a kiadásokhoz, de tavaly, a beköltözésünk előtt teljesen felújította a gyülekezet a parókiát, kibővítve egy kisebb helyiséggel a tetőtérben, arra is jelentős összeget kellett fordítanunk”. Új burkolatot kapott a helyiség

A Gyermek- és ifjúsági ház új burkolatára és berendezésére gyűjtést szerveznek a hívek között, elsősorban azért, mert a város önkormányzata ugyan ígéretet tett arra, illetve jóvá is hagyta a támogatást erre a célra, de a korona-vírus járvány miatt ezt a vállalásukat sajnos most nem tudják teljesíteni.Az épület külsőleg is már részben megújult. Száradás céljából az alsó részét pár évig vakolatlanul kell hagyni, aztán kap majd új bevonatot.

Felújításra szorul a templomkertben lévő járda is, amelyet szerb hadifogolyok építettek, de a hívek ragaszkodnak ahhoz, ha így maradjon meg rájuk való emlékezésként.Egy régi pincehelyiség

Megszemléljük a mellette lévő épület is, amely hosszú ideig vendégházként szolgált, benne négy apartmannal, mindegyik külön konyhával és fürdőszobával. „Turisták elszállásolását már nem vállaljuk. A lelkészválasztáskor ez volt a gyülekezet kérése, jelenleg üresen áll. Egy vállalkozó ugyan szeretné bérbe venni vendégmunkások elszállásolása céljából. Egy kicsit tartunk tőle, de gondolkodunk az épület kihasználhatóságán. Voltak olyan vélemények is, hogy akár egy református óvodát is működtethetne benne az egyházközség.  Nagyon szép zárt, zöld udvar tartozik az épülethez, meglátjuk, az Úr mit szeretne” – vetíti elő az épület jövőbeli kihasználásának terveit Szuhay György.

Itt lesz majd a filagória

Visszakanyarodunk a majd Gyermek- és ifjúsági házként szolgáló épülethez, amelynek a hátsó részében volt egy raktárként szolgáló, zárt helyiség. Kiürítése közben fogalmazódott meg többekben, hogy falainak lebontásával egy filagóriát lehetne a helyén kialakítani. „Itt tárolhatnák a kerékpárokat, de jó idő esetén gyermek-istentiszteleteket is vagy a kátésok oktatását is meg lehetne itt tartani, illetve gyülekezeti napokon alkalmas lenne beszélgetések céljára is. Egy grillező is helyt kapna itt” - mutat az üres helyre a lelkipásztor.Az udvar hátsó része

Innen már csak pár lépésre van a hatalmas, jelenleg kerítéssel még két részre osztott kert, amelyet hamarosan egybe nyitnak. Az egyik részében lennének a gyümölcsfák, a másikat parkosítanák, amelyet játszótéri elemekkel, focipályával egészítenének ki, ahol kisgyermekes családoknak szerveznének rendszeres alkalmakat. Ebből a célból a fák egy részét már el is távolították, de helyükre tavasszal új gyümölcsfákat terveznek ültetni. A lelkipásztor elmondása szerint nem sajnálják, hogy a kert nagyobb része füvesítve lesz, mert fontosnak tartják a gyülekezeti élet megújulását.„Nagymegyer kilencezer lakosú város, szeretnénk a családokat megszólítani, hogy ide jöjjenek. A vasárnapi istentiszteleteken tapasztaljuk is, hogy növekszik a gyülekezet, elsősorban fiatalokkal, házaspárokkal. Nekik szeretnénk lehetőséget nyújtani, hogy az istentiszteleteken kívül is tudjunk ismerkedni, minőségi időt eltölteni közösen a templom közelében. Ha a gyülekezet befogadó lenne, akkor tavasztól háromhetente családi napot tarthatnának szombaton vagy vasárnap az istentisztelet után” – vázolja a terveket Szuhay György lelkipásztor, akinek a beiktatására 2020 szeptemberében kerülne sor.

Háttérben a református templom

A tervek szerint a gyermek- és ifjúsági ház körüli munkálatok augusztus első felében fejeződnek be. 

Iski Ibolya

Fotó: Iski Ibolya, Szuhay György

Népszámlálás 2021

események továbbiak →