Pályázat lelkészi állás betöltésére

2020. július 21., kedd

A Zsigárdi Református Egyházközség presbitériumának  2020. június 5-én megtartott presbiteri gyűlése 4/2020 –as határozat értelmében élni kíván a lelkészválasztás jogával.

A Zsigárdi Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6.§ (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett első lelkészi állás betöltésére. A gyülekezet – melynek a liturgiában használt nyelve magyar - biztosítja a teljes gyülekezeti fenntartású lakhatást, az egyéb jutattatásokat pedig díjlevélben határozza meg.  A gyülekezet elvárja a lelkészi szolgálattal járó általános szolgálatok teljes körű és önálló ellátását.

Pályázhatnak mindazon lelkészek, akik teljesítik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház általános érvényű belső jogszabályainak idevonatkozó rendelkezéseit. A gyülekezet örömmel venné, ha a pályázó lelkész hitét szeretetben megélő, lehetőleg házas, az ifjúsággal örömmel foglalkozó jó énekes, a közéletben aktív és a kulturális életben pedig tevékeny személy lenne,  mivel ez évben elkészül a bölcsödénk is.

Benyújtandó dokumentumok: részletes szakmai önéletrajz a lelkészi szolgálatban eltöltött évek feltüntetésével, valamint pár pontban felvázolt tervek és célkitűzések a gyülekezetépítéssel kapcsolatban.

A meghívással megbízott gondnokok:

Baranyay Alajos   0918 493 659

Szabó Gyula

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:    

Református Lelkészi Hivatal

925 83, Zsigárd/Žihárec  575

A borítékra kérjük feltüntetni: PÁLYÁZAT, beküldési határidő: 2020. augusztus 25.

Népszámlálás 2021

események továbbiak →