Megszépült a dióspatonyi református templom

2020. augusztus 05., szerda

A hetvenes évek végén épült különleges architektúrájú dióspatonyi református templom teljesen újszerűnek hat a legutóbbi külső festésnek köszönhetően. A Bethlen Gábor Alapon keresztül érkező 25 ezer eurós támogatásból a parókia és a gyülekezeti ház is megszépülhetett.

A külsejében megújult templom

Az egyházközség vezetése már jóval korábban eltervezte az 1977-ben épült templomának a mára már megszürkült, külső festésének a felfrissítése és a hibák kijavítását.  Erre szükség is volt, mivel az elmúlt negyven évben a tetőzetének a 2005-ös cseréjén kivül más beavatkozásra nem is került sor. Nem tudtak ugyanis annyit összegyűjteni, hogy egyszerre végezhessék el a tervezett munkálatokat. Mellesleg az elmúlt tíz évben elsőbbséget élvezett a parókia és a mellette lévő gyülekezeti ház építése, amelynek menetét szintén a meglévő anyagiak befolyásolták. A bel- és külföldi segítséggel, községi önkormányzati hozzájárulással és közalapi támogatással pár éven keresztül épült épületegyüttes 2013. decemberére készült el.

A tavalyi gyemektáborkor készült kép még a felújítás előtti állapotot mutatja

„A gyülekezeti ház azótától működik, több alkalmat is megtudtunk valósítani a falak között, de csak részlegesen használtuk ki, pl. "ottalvós" alkalmakat szervezésére még nem állt készen. Bibliaóra és télen az istentiszteletek megtartására már alkalmas volt. A külső falak színnel való bevonása évekig elmaradt, mert nem tartottuk létfontosságúnak, inkább a szolgálatokra helyeztük a hangsúlyt. Most viszont úgy tudtunk gazdálkodni a pályázat útján elnyert anyagiakkal, hogy arra is sort keríthettünk“ –  tájékoztat a felújítási munkálatok szükségességével kapcsolatban Tompa Veronika lelkipásztor.

A templomot külsőleg szigetelték

Mivel sikeresen pályázták meg a Bethlen Gábor Alapon az Egyetemes Egyház részére érkezett, a Pozsonyi Református Egyházmegye számára meghatározott ingatlanfelújításokra és beruházásra szánt pénzcsomagot, a dióspatonyi egyházközségnek a tervezett munkálatokra jóváhagyott 25 ezer eurós támogatásból futotta a templom külső szigetelésére és festésére, valamint az elavult ablakok és a bejárati ajtók cseréjére is. Mivel a templom tornya külön építmény, azt már három évvel korábban szintén támogatási pénzből sikerült felújítani.

Új színt kapott a gyülekezeti ház is

„A gyülekezeten belül állandó lehetőség volt az építkezésre adakozni. Szerveztünk jótékonysági koncerteket, melyek bevételét a munkák kifizetésére használtunk fel. Hálaadó istentiszteletet kétszer is tartottunk. Először a torony, majd a templom külső felújításáért adtunk hálát Istennek. Ez utóbbi alkalomra meghívtuk énekelni a Csillag születik győztesét Mészáros János Eleket. Ő is biztatta a gyülekezetet a megmaradásra. A híveknek az igehirdetésben az imádkozásra helyeztem a hangsúlyt, hogy legyünk abban kitartóak, éberek és mindenkor adjunk hálát. A hálaadás azonban nemcsak egy-egy esemény kapcsán fontos, hanem állandó része kell, hogy legyen az életünknek. Istennel élni, vele építkezni egészen más, mint Nélküle. Azonban csak az tud Istennek hálát adni, aki vele élte meg az egész műveletet. Mindannyian kellettünk hozzá, nem csak a kiemelt támogatók. Ezek nagy lökést adtak, megerősítettek minket abban, hogy haladnunk kell előre, de minden apró adomány, vagy éppen értünk mondott buzgó imádság legalább annyira fontos volt az évek során“ – mondta Tompa Veronika lelkipásztor.

A templom új bejárati ajtaja

A dióspatonyiak jövőbeli tervei között szerepel a gyülekezeti ház további szépítése és konfortosabbá tétele, a gyülekezeti ház konyhájának és fürdőszobájának véglegesítése. Egyelőre a korona-vírus járvány miatt nem terveznek nagy alkalmakat, de várják a megfelelő pillanatot, hogy ismét „beinduljanak“, s szervezzenek hitmélyitő alkalmakat, gyermektábort, koncertet. "Egyelőre kivárjuk, hogy mire kapunk még elhívást" - fogalmazott a lelkipásztor.Iski Ibolya

Fotó: Iski Ibolya, Tompa Attila és Veronika

események továbbiak →