A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kérelme a Szlovák Köztársaság Kormányához

2020. szeptember 29., kedd

Az alábbiakban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a Szlovák Köztársaság Kormányához címzett levelét tesszük közzé.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tagjai átérzik a szlovákiai járványhelyzet komolyságát és eddig is felelősségteljesen jártak el: az istentiszteleteken és más egyházi rendezvényeken betartották az állami járványügyi előírásokat.

Megdöbbenéssel fogadtuk a hírt, hogy az országos válságstáb 2020. 09. 28-án – egyebek mellett – azt a javaslatot tette a Szlovák Köztársaság Kormányának, hogy a Kormány döntsön az istentiszteletek betiltásáról. Ezt a javaslatot nem egyeztették az egyházakkal.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a javaslatot az egyházunk belügyeibe való eltúlzott beavatkozásnak tartja. A javasolt rendelkezés ugyanis ellentétes a 308/1991-es számú, a vallásszabadságról, és az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvény 1.§ (1) bekezdésében foglaltakkal:

„Mindenkinek joga van szabadon megvallani vallását vagy hitét, teheti ezt egyedül, vagy másokkal közösségben; magánemberként, vagy nyilvánosan, istentisztelettel, oktatással, vallási cselekményekkel vagy vallási szertartásokkal”, az 5.§ (1) bek. b) pontjában foglaltakkal: „A hívőknek jogukban áll csoportosulni és egyházakat és vallási közösségeket létrehozni csakúgy, mint belépni már létező egyházakba és vallási közösségekbe, és részt venni azok életében, főleg (…) részt venni az istentiszteleteken és egyéb szertartásokon”és a 6. § (1) bek. f) pontjában foglaltakkal: „az egyházak és vallási közösségek, küldetésük teljesítése érdekében (…) bejelentés nélkül szervezhetik összejöveteleiket”.

Amikor az éttermek, bárok, a tömegközlekedés, az iskolák és még számos közösségi tér továbbra is működhetnek, az istentiszteletek betiltását túlzó, következetlen és egyházellenes intézkedésnek tartjuk.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kéri a Szlovák Köztársaság Kormányát, hogy a járványügyi intézkedésekről szóló döntésében ne tiltsa meg az istentiszteletek megtartását.

Tisztelettel

Fazekas László s.k.
püspök

Rimaszombat, 2020. szeptember 29.

Tudomásul: Szlovák Köztársaság Elnöki Irodája
                  Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala

események továbbiak →