Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt is

2021. január 04., hétfő

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 1-jén kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.

Ebbe a keretszámba nem tartoznak bele azok a személyek, akiknek hivatalukból kifolyólag kell részt venni ezeken az eseményeken, pl. a keresztelést, temetést végzők, a koporsót vivők, a temetkezési vállallat munkatársai, stb.

A hat fős részvétel a benti és a kinti térben végzendő szertartásokra is vonatkozik. A jelenlegi kritikus járványügyi helyzet miatt a Szlovák Közegészségügyi Hivatal sajnos nem engedélyezi a nagyobb számban való csoportosulást. A szertartásokon résztvevőknek be kell tartaniuk a hivatal által kiadott higéniai előírásokat, valamint az egymás közötti két méteres távolságot. Ez utóbbi azonban nem vonatkozik azon személyekre, akiknél ez nem kivitelezhető, pl. a házasságkötőkre, a koporsót vivőkre.

A rendelet megszegéséért a rendezvény szervezője a felelős, vagyis a szertartás szervezője /bár a szertartást végzők nem számolandók a meghatározott hat főhöz/.

A Regionális Közegészségügyi Hivatalok a járványügyi helyzet rosszabbodása esetén még szigorúbb intézkedéseket is foganatosíthatnak.

Amennyiben elkerülhetetlen a hatnál több személy részvétele a szertartásokon /temetésen, esküvőkön, keresztelőkön/, annak feltétele, hogy a kezdete előtt minden résztvevő rendelkezzen negativ RT-PCR vagy antigénteszt eredménnyel, ami nem lehet 12 óránál régebbi. Fontos tudnivaló, hogy ebben az esetben a szertartások kezdésének pontos időpontját és helyszínét a szervezőknek 48 órával annak megkezdése előtt jelentenie kell az illetékes Regionális Közegészségügyi Hivatalnál.

II, Reformata.sk

Népszámlálás 2021

események továbbiak →