Igemagyarázat – Ef 4,26–27

2021. január 11., hétfő

„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.”

Pál apostol gyakorlati tanácsai a keresztyének együttélését szolgálják. A két legjellemzőbb ellentétpárost mutatja be: a szeretetet és a gyűlöletet! A haraggal indít, amely természetes része az életnek. Lobbanékony, kirobbanó embertípusok vagyunk. A felgyülemlő harag hordozói vagyunk. Önmagát vagy épp másokat okoló társadalomban élünk. Haragszunk, mert nem léteznek felhőtlen kapcsolatok. Dúl-fúl az ember. Viaskodik önmagában: szóljon, ne szóljon? Neheztel az ember. Fájnak neki „a” (sokszor kicsinyes) dolgok. Nem megy úgy semmi, ahogyan elgondolta. Nem halad a karaván. Nem pörög az élet, hanem tipeg-topog benne a mindenkori ember. Jobban is mehetne. Jobb is lehetne. Nincs fejlődés és nincs előrehaladás. A harag az elégedetlenség jele. A harag a csalódás velejárója. A harag a rossz lépések sakk-mattja.

Pál apostol közbeszól. A harag ne váljon a bűn kategóriájává. Kain és Ábel története, József és testvérei történetei jól példázzák mindezt. A harag rossz tanácsadó. Te pedig, drága testvérem, tanácsadóként élsz családodban, vagy munkahelyeden, lépegetsz a hit útján. „Ne vétkezzetek!” Miért? A vétek céltévesztés. Elhajlás a helyes iránytól. Eltérés a kitűzött nemes céltól. Letérés a keskeny útról. Aki bűnt követ el, mellékvágányra és zsákutcába sodródott. Hány ilyen életet látunk magunk körül? A te feladatod a célratörő – Jézushoz irányító magatartás. A házastárs, a gyermek, a szülő, a vérszerinti és hitbeli testvérek előtt „légy példa a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban.” (1Tim 4,12) Védd az életet és ne rombold azt.

Ugyanis mindennek megvan a határa. A határ a naplemente. Meddig mehet el az ember a haraggal? Addig, amíg le nem nyugszik a nap. Egy nap a határ. „A Nap felkeltétől amíg leszáll az ég alján”, addig kell… Addig kell ott lenni, jelen lenni, de nem haraggal, hanem teljes szívvel. A bűnbatyu a hátunkon, de meddig még? Minden nap rakunk bele valamit? Minden nap telítődik? De mikor ürítjük ki? Mikor jön a Kosit, a Brantner, az OLO, a Clean City és szállítja el végre a mi „lelki” szemetes ládáinkat? Meddig lehet gyűjteni és raktározni a haragot, addig amíg bűn nem lesz belőle?

Pál tanácsa: Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki haragszik, hellyel kínálja őt a közösségben. Aki vétkezik, az pedig beengedte az életébe. Az ördög módszere a szétdobálás. Isten összegyűjti az övéit, az ördög rendszertelenül szétdobál. Mennyire nem szeretjük, amikor a gyermek nem találja a dolgait. Vajon benned, minden rendben van e kaotikusnak tűnő év elején? Benned minden a helyére került? Úgy indulsz, hogy hagyod, Isten rendet rakjon a fejedben és a szívedben? Mindent rendbe raktál, mert a körülötted élőknek teljes és egész személyiségre van szüksége. Egy Isten által érett, kiforrott és ésszerű, megmagyarázható döntéseket hozó keresztyénre, aki nem a talán, a vagy, sőt a mégis világába helyezi önmagát, hanem igenje igen, és „nem” –je nem. Tudja, mit akar. Tudja, kihez hisz. Tudja, kihez tartozik és nem bújik senki háta mögé, hanem felvállalja az Urat, a keresztyén értékrendet és segít két lábon megállni a másiknak. Együtt él Krisztusával és testvéreivel. Kínáljuk hellyel Krisztust, akinek van megoldása a haragra és a bűnre egyaránt. Ő maga a megoldás az Atya féltő szeretete által.

Buza Zsolt pozsonyi lelkipásztor

események továbbiak →