A megújult templom az Úr dicsőségét hirdeti Nagybáriban

2021. február 02., kedd

Külsőleg és belsőleg is teljesen megújult a nagybári református templom köszönhetően a Bethlen Gábor Alap 22 ezer euró támogatásának és a gyülekezeti tagok, valamint az egykor a szülőfalujukból elszármazottak adakozásának köszönhetően.

A Pilishegy lejtőin fekvő Nagybáriban, a község családi hajlékai között messze kimagaslik a református templom, melynek nem volt középkori elődje. A templom létéről szóló hiteles adatok közül a legkorábbi 1773 tájáról való: „Paticsból vert oratóriuma van, amit zsúppal fedtek. Egyetlenegy harangon kívül semmi felszerelése sincs.” Ez az egyszerű imaház a 19. század elejéig volt meg, amikor megépítették a mostani elődjét 1799-1801 között és 1801. december 13-án felszentelték. Szerény építmény volt. Torony nélkül, de harangláb állt mellette 1890-ig, amikor teljesen felújították. Megépült a hiányzó torony is és ekkor nyerte el a templom a mai formáját.A felújítások sorozata 2003-ban kezdődött el a tetőszerkezet cseréjével és újra cserepezésével, megerősítették a tornyot, amelyre új csillag került. A templom új külsőt kapott. A munkálatok ideje alatt újrafestették a belső teret is. A régi ablakokat 2008-ban cserélték le, 2013-ban új szószék lett a templomban. 2015-ben a bejárati ajtó, 2018-ban pedig a templomhoz vezető lépcső és járda lett felújítva.A gyülekezet már egy ideje szerette volna a templom belső terét felújítani, többek között meggátolni a falakon a nedvesség további terjedését. A villanyvezeték, a mennyezet farostlemeze is annyira elévült már, hogy szükségessé vált a felújításuk, ahogyan az egyenetlen, hepehupás falak rendbehozatalának és újra festésének az ideje is. Ahhoz, hogy a nedves falrész eltávolítható legyen, az egyházközség tudatában volt annak, hogy ezáltal szükségessé válik a templom hátsó részében néhány sor templomi pad megszüntetése, valamint az így keletkezett üres hely bedolgozása. Ugyanakkor szerették volna a toronyban levő ablakokat és oromdeszkákat is átfestetni, valamint a helyenként az idő múltával megrepedezett és az időjárás viszontagságai miatt csúnyán elszíneződött homlokzat megújítását is.A tervezett munkálatok kivitelezésével az egyházközség végül egy radi vállalkozó, nagyon jó referenciákkal rendelkező, megbízható cégét kérte fel, akik szakmai tudásukat, tehetségüket a szomszédos gyülekezetben végzett munkálatok során is bizonyították. A koronavírus-járvány miatt azonban csak augusztus végén kezdhették meg a felújítást.„A munkálatok a templom hátsó részében található néhány templomi pad megszüntetésével kezdődtek el. Erre a sorsra jutott a karzatra vezető elöregedett falépcső is, hogy teljes mértékben eltávolíthatóak legyenek a nedves falrészek. Ekkor vált nyilvánvalóvá számunkra az is, hogy a padok időközben sajnos nagyon elöregedtek, elkorhadtak. A fal nedves részeinek eltávolítását követően néhány hétig azok szárítása következett. E közben pedig sor került az elévült villanyvezeték-hálózat teljeskörű felújítására, valamint néhány kisebb oldalsó és bejárati lámpa cseréjére is. A száradást követően acélrudakat helyeztek a falba, valamint speciális szanáló vakolatot vittek fel több rétegben, amelyet az alapok penetrációja és az eltávolított templomi padok alatti rész betonozására és világosszürke burkolatlapok lerakására került sor” – tájékoztat a munkálatok menetéről Tóth Szilvia lelkipásztor.Az állványozást követően a mennyezetet fehér gipszkartonnal vonták be. Helyrehozták az oldalsó falak egyenetlenségeit, amit fehérre festettek. A nem szétszedhető templomi padok köré kő-imitációjú speciális anyagot vittek fel. A külső állványozás után a megrepedezett és a megrongálódott külső falak javítását követően átfestették a tetőzet alatti oromdeszkát, a toronyban található ablakokat, valamint a bejárati ajtó feletti bádoglemezt. A templom homlokzata és lábazata az eredeti színárnyalattól eltérve kissé világosabb, azaz világos- és sötétebb szürkés árnyalatra lett átfestve, ezzel is kiemelve és hangsúlyozva a templom egyszerűségét és szépségét. A felújítási munkálatok 2020 novemberében fejeződtek be.

 „Egy régi álma vált valóra gyülekezetünknek a Bethlen Gábor Alap által nyújtott 22 ezer euró támogatásnak, az Egyetemes Egyházunk és a Zempléni Református Egyházmegye segítségének és közreműködésének, valamint az itt élő és egykor idegenbe elköltözött híveink jó szívből jövő adományainak köszönhetően. A pályázat által nagyon szépen megújult templomunk – mind belsőleg és külsőleg – az egyszerűséget és nemességet hangsúlyozza. Istenünk szent hajlékának hosszú távon való megújulása méltóképen hirdeti az Úr dicsőségét, megfogyatkozó maroknyi népének élni akarását e régióban, példát adva a jövő nemzedék számára is: mindenkor megbecsülni, megőrizni és átadni az atyáinktól reánk hagyott örökséget az utánunk jövő nemzedéknek, valamint felhívja minden erre járó s a Tokaji bor útját bejáró turista figyelmét az Úrra s az Ő gondviselésére, végtelen kegyelmére és szeretetére” – mondja a gyülekezet lelkipásztora.Iski Ibolya

Fotó: Tóth Szilvia, a gyülekezet második gondnoka„Mi pedig, a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s nemzedékről-nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet!” Zsolt 79,13

Népszámlálás 2021

események továbbiak →