Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

2021. február 27., szombat

A Kálvinista Szemle legújabb, második számának tartalmát Fritz Beke Éva, az újság szerkesztője ajánlja.

A Kálvinista Szemle februári számában Csonthó Aranka és Haris Szilárd elmélkedései után Drenko Zoltán boncolgatja a böjt, a böjtölés jelentőségét. Vámos Béla a bocsánatkérés nehézségeiről, és sebeket gyógyító erejéről ír.

Buza Zsolt őskeresztyének életéről szóló írásából kiderül az is, kik voltak a markionisták, a montanisták és a gnosztikusok.

Galó Vilmos a gömöri reformátusok történetét összegezte a reformációtól az első világháborúig. Lapunk egyik későbbi számában az 1918 és 1920 közti történelmi eseményeket fogja elemezni.

Tompa Mihály nyomdokaiban járnak a hanvai reformátusok, és különös történelmi jelentőségű az a szószék, melyen még maga a nagy költő-lelkipásztor hirdette Isten igéjét "nagy egyszerűséggel, cziczoma nélkül".

Napjaink időszerű problémáját járja körül az interjúban Somorjai-Bence Zsófia, amikor a koronavírus elleni oltás kapcsán gyakran felmerülő kérdésekre keresi a válaszokat.

Hadas Katalin a bennünk élő gyermekről ír a Lélekbúvár rovatban.

Horváth Zsó és Szendi Ildikó egy filmre és egy érdekesnek ígérkező könyvre hívják fel a figyelmet.

A népszámlálás alkalmával hitünk, magyarságunk megvallásának fontosságáról elmélkedik Géresi Róbert, Molnár István és Rákos Lóránt.

A Firesz-Duna Mente online istentiszteletéről Olláry Andrea tudósít. A tragikus hirtelenséggel elhunyt lelkipásztor, Tóth Árpád családjának megsegítésére rendezett gyűjtés eredményéről Iski Ibolya számol be.

Nagy Zsolt vicces sorai után komolyra fordítva a szót emberi gyarlóságainkon keresztül mutat Jézus  Krisztusra, aki szolgálatával nekünk mutatott példát.

Fritz Beke Éva

Népszámlálás 2021

események továbbiak →