Tempora mutantur…. Az idők változnak…

2021. március 15., hétfő

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Az idők változnak, és vele változunk mi is. Ez, a reformációhoz köthető, 16. századból származó mondás időszerű napjainkban is, bár Kelemen István főgondnok 1974. december 1-jén Bihary Mihály presbiter és Mácsik András atyafi által berendezett emlékszoba története kapcsán jegyezte le. Farkas Gáspár, a komáromi gyülekezet gondoka többek között ezt is megemlítette ünnepi beszédében, amikor az elmúlt év végén átadta rendeltetésének a gyülekezet múzeumszobáját: a Bihary Mihály-emlékszobát.

A gondnok felidézte a Komárom városát ért természeti csapásokon kívül a helyi reformátusok hányattatását is. „Az idők változnak, és vele változunk mi is, de őrizzük őseink hagyatékát, és fontos számunkra, hogy az utánunk jövő nemzedék is megismerje magyar reformátusságunk történetét” – mondta Farkas Gáspár a helyszínen a kiállítás bemutatásakor. Ismertette a református templom udvarában álló – a komáromi hívek körében csak „kisház”-ként emlegetett – épület történetét is. A 19. században még csak raktárként működő helyiségeket az évek során káplánlakássá alakították át. A 20. század elején a gyülekezet mellett működő énekkarok szoktak gyakorolni termeiben, majd itt talált otthonra a Református Ifjúsági Egyesület.A 2. világháború idején az utca túloldalán lévő kollégium épülete nagy károkat szenvedett, ezért a kisház egyik helyiségébe hordták át a bútorokat, és egyéb, a gyülekezet számára értékes tárgyat is.  A másik helyiségben 1965 táján férfi bibliaköröket, télen pedig istentiszteleteket szoktak tartani. Közben egyre gyarapodtak a fényképek és különféle tárgyi emlékek, melyekből az 1970-es évek elején Bihary Mihály kialakította az első emlékszobát. Az idők változnak, és vele változunk mi is ….2020 őszén a koronavírus-járvány ellenére elérkezett az idő, hogy az évtizedekkel korábban kialakított múzeumszoba újabb tárgyakkal gazdagítva ismét fogadja látogatóit. Falain a lelkipásztorok, gondnokok portréi mellett helyet kapott Komáromi Kacz Endre festőművész két alkotása is, mely az 1. világháborúban hősi halált halt két Lakatos fiút örökíti meg. Az énekkarok, amatőr színjátszócsoportok fellépéseiről készült fényképek, valamint presbitériumok, konfirmandusok csoportképei is szerepelnek a kiállított tárgyak között. Az 1949. január 23-i presbiteri jegyzőkönyv kiállított lapjai őrzik a lakosságcsere folyamán kitelepített 151 és a munkaszolgálatba elhurcolt hét család nevét. 

A Füssy Kálmánné által ajándékozott úrasztali terítővel letakart asztalon az őseink által használt ón úrvacsorai kannák is helyet kaptak, de az egyik gyülekezeti fényképalbumba is belelapozhat a látogató. A falon egy 1796-os évszámot őrző rozsdás csillagmaradvány is helyet kapott, melynek eredeti rendeltetését egyelőre homály fedi. A Bihary Mihály-emlékszoba jelenlegi formája Mihalik Erika presbiter és Farkas Gáspár gondnok keze munkáját hirdeti. Az emlékszoba a járvánnyal kapcsolatos intézkedések függvényében megtekinthető lesz Farkas Gáspár gondokkal való egyeztetés alapján a +421 905 391 600 telefonszámon.

Kép és szöveg: Fritz Beke Éva

 

Népszámlálás 2021

események továbbiak →