2022. május 15., vasárnap

2022. május 15., vasárnap

Hós 3 és Róm 11,25–36
(ÚSZ) „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai" (33)! Csak akkor tudunk ilyen kitörő örömmel bizonyságot tenni, ha Isten Lelkének vezetésével életünk egy-egy eseményében, a körülöttünk levő világ történéseiben felismerjük Teremtőnk felülmúlhatatlan nagyságát és dicsőségét. Csak akkor, ha a Lélek vezetésével a Szentírásban meglátjuk Megváltónk felszabadító kegyelmét és jóságát. Igaz, ezeket szemlélve arra is rádöbbenünk, milyen kicsinyek, gyarlók vagyunk e nagyság és kegyelem mellett. De ez nem ejthet kétségbe, mert ha az Úr megmutatja számunkra ítéleteinek igazságosságát, bölcsességének teljességét, ajándékainak gazdagságát, azt azért teszi, hogy átéljük, milyen jó hozzá tartozni.
Fohász: Jó Atyánk, köszönjük, hogy kijelented magad nekünk, gyarló teremtményeidnek, hogy lelki felismeréseket adsz nekünk, mulandó szolgáidnak. Köszönjük azt is, hogy a gyarlóból megigazultat, a mulandóból örök életűt formálsz belőlünk szent Fiad által. Ámen.

események továbbiak →