Egy találkozó emlékére

2022. május 09., hétfő

2022. május 7-én Rimaszombatban került sor arra az emlékkonferenciára, amely a 2001. október 19-én, Mádl Ferenc Magyarország és Schuster Rudolf Szlovákia akkori köztársasági elnökének Erdélyi Gézával, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház korábbi püspökével a rimaszombati református parókián történt találkozójának kívánt emléket állítani.

A három nagy hatású vezető találkozása történelmi lépésként számon tartott megegyezéssel zárult a felvidéki magyar református lelkészképzés és – ennek folyományaként – a Selye János Egyetem létrehívásának előmozdítása tekintetében.

Az emlékkonferencia a Mádl Ferenc Emlékbizottság, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Rimaszombati Református Egyházközség közös szervezésében valósult meg a közjogi, tudományos és egyházi élet képviselői körében.

Az eseményen részt vett Erdélyi Géza emeritus püspök, a Mádl család tagjai, Hetey Ágota Magyarország kassai főkonzulja, Breuer Klára Magyarország finnországi nagykövete, Szilágyi János Ede, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet igazgatója, Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, Šimko József Rimaszombat Város polgármestere, valamint tudósok és egyháziak ünneplő és emlékező köre.

Az alkalom a rimaszombati református templomban kezdődött Géresi Róbertnek, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének a Mt 5,9 alapján tartott áhítatával. Igemagyarázatában kifejtette, hogy a mai súlyozott korban valójában nem igazságos háborúra, hanem igazságos békére van szükségünk, igazából ezt kell szorgalmaznunk, és akkor a jutalmunk az lesz, hogy Isten Krisztus szintjére emel minket.

Az áhítat után Martonyi János professzor, a Mádl Ferenc Emlékbizottság elnöke, korábbi külügyminiszter tartott ünnepi beszédet, melyben a három nagy hatású vezető találkozójának nemcsak közjogi jelentőségére mutatott rá, hanem Isten előtti kedvességére is.

A beszédet követően Reményik Sándornak a „Csendes csodák” című verse hangzott el Martinovics Jánosnak, a Rozsnyói Református Alapiskola tanárának az előadásában.

A templomi rész után az ünneplő közösség átvonult a Fő téren található református parókia épületéhez, ahol Erdélyi Géza emeritus püspök és Mádl András Mádl Ferenc fia leleplezte az épület falán elhelyezett, a 21 évvel ezelőtti találkozó emlékére emelt magyar és szlovák nyelvű emléktáblát, amelyen a következő szöveg áll:

„MÁDL FERENC, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE ÉS RUDOLF SCHUSTER, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE 2001. OKTÓBER 19-ÉN A LELKÉSZLAK ÉPÜLETÉBEN ERDÉLYI GÉZA REFORMÁTUS PÜSPÖKKEL VALÓ TALÁLKOZÓJUKON TÁMOGATÁSUKRÓL BIZTOSÍTOTTÁK A SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKÉSZKÉPZÉST”.

A leleplezést a 42. zsoltárnak Molnár Árpád szepsi lelkipásztor által tárogatón eljátszott dallama és énekhangja kísérte.

Az emlékezés konferencia-része már a Rimaszombati Református Egyházközség konferencia-központjában, a Csillagházban került megtartásra.

Ennek keretében először Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja tartott előadást „A felvidéki lelkészképzés története napjainkig” címmel.

Őt követően Erdélyi Géza emeritus püspök felidézte a hármas találkozó 21 évvel ezelőtti hangulatát és folyamatát.

A nosztalgikus beszámoló után B. Kovács István gömörológus-történész előadása következett – éppen az államfők látogatásának apropóján – „Királyok, kormányzók és fejedelmek Rimaszombat történetében” címmel.

Zárszóként Breuer Klára nagykövet asszony, az alkalom ötletgazdája mondott köszönetet egyrészt e felemelő esemény megtartásáért, másrészt az emléktábla elhelyezésének a lehetőségéért, amely immár méltó emlékként jelzi a felvidéki magyar anyanyelvűség szempontjából egyik fontos egyezségnek a megtörténtét.

A történelmi eseményt felidéző – ugyancsak történelmi alkalomként számon tartható – emlékkonferencia a 90. zsoltár 1. versének és a Nemzeti imádságnak az eléneklésével, majd azt követően a Csillagházban megtartott fogadással zárult.

Rákos Loránt

Fotó: Szarvas László

események továbbiak →