Ideje az építésnek - Egység napja 2022

2022. május 23., hétfő

Ha templomainkra nem vigyázunk, iskoláinkat nem töltjük be gyermekekkel, a műemlékeink állapotáról nem gondoskodunk mindenre pusztulás vár és magunk is eltűnünk a történelem útvesztőiben – mondta Gudor Kund Botond esperes, történész az Ideje az építésnek című tárlat gyulafehérvári megnyitóján, május 20-án.

Az Ideje az építésnek elnevezésű tárlat a Rómer Flóris terv által nyújtott támogatások eredményeit mutatja be, általa a Kárpát-medencei magyar műemlékek felújításába, restaurálási folyamataiba nyújt bepillantást. A kiállítás korábban bejárta Felvidéket, Erdélyt és Kárpátaljára is eljutott, mielőtt megérkezett volna Gyulafehérvárra, ahol a Magyar Református Egység Napjához kapcsolódó ünnepségsorozaton is megnyitotta kapuit.  Porubán Ferenc, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka

Erdély-szerte mintegy háromszáz templomot újított fel magyarországi támogatással az Erdélyi Református Egyházkerület. A műemléképületek felújítási munkálatait a Teleki László Alapítvány is támogatta.

Már a kiállítási tér elrendezése érdekes lehet, amennyiben vesszük a fáradságot, és elolvassuk a tárlat tájékoztató szövegét. A látogatók stilizált oszlopokon és szárnyasoltárakon találhatják a templomokról szóló információkat. Olyan az egész, mintha egy felekezetközi templom belsőben lennénk. Mielőtt igazán megnyílna előttünk a tér, egy interaktív foglalkoztatóban találjuk magunkat: régészkedhetünk, kipróbálhatjuk a rekonstruálás folyamatát, kutathatunk, és festett kazettákat rakhatunk ki.

Ha nem keltenék fel eléggé a régészet és a műemlékvédelem iránti kíváncsiságunkat az interaktív játékok, akkor a forgatható hengeres freskók kirakása biztosan segít ebben. Restaurált és felújításra váró falképsorozatokat lehet hengereken összeforgatni, majd összevetni a több mint száz évvel korábban készült másolatokkal. Szívfacsaró összevetni ezeket a falfestményeket egykori szépségükkel. A szárnyasoltárakon ismerős települések neveivel találkozunk, az emberre különösen hat az idő múlásával való szembesülés, az a felelősség, amelyet őseink hagytak ránk. A kiállítás-tabló szövegei kétnyelvűek, így a zömében román lakosú Gyulafehérváron misszió jelleggel is bír a tárlat.

Ana Dumitrán muzeológus a megnyitón arról beszélt, jó megtanulnunk egymástól, hogyan őrizhetjük meg műemlékeinket, míg Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke templomaink felújításával összefüggésben a hála fontosságát hangsúlyozta.

– Becsüljük meg az egységet, mert ez a tárlat is arról tanúskodik: felvidéki, erdélyi, kárpátaljai templomok újulnak meg, tekintet nélkül arra, hogy református, evangélikus, katolikus vagy unitárius közösségek imádkoznak bennük – mondta Földváry Gábor az örökségvédelemmel foglalkozó miniszteri biztos.

A Teleki László Alapítvány igazgatója, Diószegi László az igazfalvi református gyülekezet ledőlt templomtornyának történetéről is beszélt, valamint a helyi közösségek értékmegőrző munkáját dicsérte. Az igazfalvi templomtorony történetéről korábban már írt a reformatus.hu, a tönkrement buzogányt és csillagot pedig a kiállításon vehetik szemügyre.

A megnyitón Gabriel Codru Pleșa, Gyulafehérvár polgármestere azt mondta: megtisztelő, hogy befogadhatják ezt a kiállítást. A helyi református közösségről pedig úgy vélekedett, hogy igazán büszkék lehetnek rá a városban, mert egy olyan közösségről van szó, akik komolyan veszik hitüket és munkájukat.

Keretes: Magyarország Kormánya 2015 októberében indította el a Rómer Flóris tervet, amelynek célja a határon túli, magyar épített örökség feltárása, megóvása és megismertetése.

Reformatus.hu

Fotó: Kiss Gábor

események továbbiak →