2022. szeptember 27., kedd

2022. szeptember 27., kedd

1Móz 42 és 2Kor 10,1–11
(ÚSZ) „Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk" (3). A lelki ember is testben él. Ki vitathatná ezt? Amiben különbözik a testi embertől, az az, hogy nem test szerint hadakozik. Az apostol ezt a gondolatmenetet így kezdi: „Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket..." – és ebben igazán példánkká lehet. Mert ha test szerint hadakozna, akkor bizony a bántásra bántással, a vádaskodásra vádaskodással felelne. A test szerinti hadakozás jelszava: „Az erősebb eltiporja a gyengét." A nem test szerinti hadakozás a krisztusi út: a kicsik, a gyengék és elesettek felkarolása. Ebben a krisztusi szelídségben rejlik az igazi erő, és mégis olyan nehezen tudjuk ezt megtanulni. Való igaz, Krisztus szelídségével jelen lenni a világban rendkívül kockázatos, de Isten erejét csak ezen az úton haladva lehet megtapasztalni.
Fohász: Hatalmas Istenem, bocsásd meg, amikor a saját erőmet akarom fitogtatni, és nem a krisztusi szelídég útját járom. Pedig értelmemmel tudom, hogy hadakozásaim közben csakis a Te erőddel van esélyem nyerni, mégis sokszor nehéz kiengedni az irányítást a kezemből. Taníts engem ezen a téren is. Ámen.

események továbbiak →