A RendezŐ Kolozsnémán is rendezett

2022. július 07., csütörtök

Kíváncsian figyelik a bagoly és róka beszélgetését a gyerekek a gyülekezeti napközi táborban, majd a kerettörténet után a Jákób életének újabb fejezetével ismerkednek meg. Tizedik alkalommal szervezett tábort huszonhat résztvevővel közösen a csicsói és a kolozsnémai gyülekezet. A szerdai nap történését adjuk közre az alábbi riportban.

A tábor résztvevői

Reggel fél kilencre érkeznek meg a gyerekek a helyi kultúrháznak otthont adó Zámory kúriához. Az idén a tábor szervezői úgy döntöttek, hogy a gyülekezeti napközi tábornak mind az öt napját Kolozsnémán tartják meg. A korábbi években részben Csicsón és a hozzátartozó leányegyházközségben, Kolozsnémán rendezték meg.

Az előbbi helyen azonban a templom felújítása után még nem készültek el a terepmunkákkal, így a tábor napjainak tervezett felosztása nem valósulhatott meg. Egyedüli megoldásként a csendes környezetben lévő, szép tágas, zárt udvarral is rendelkező, illetve a közös alkalmaknak és csoportos beszélgetéseknek megfelelő helyet biztosító kolozsnémai Zámory kúria maradt.

Játékos foglalkozás a könyvtárban

„Már tizedik éve szervezünk tábort az alapiskolás korosztály számára. A mennyei Rendező viszont úgy adta az idén, hogy Csicsón nem tudtuk külön megvalósítani, így egybevontuk a két tábort. Kolozsnémán mindig is ez a helyszín, hiszen itt csak templom van, gyülekezeti épületek nincsenek.

Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi önkormányzattal, így minden évben rendelkezésünkre bocsájtják a kultúrházat” – mondja Bognár Judit beosztott lelkész, a tábor vezetője a helyszín kiválasztásával kapcsolatban. A tábor szervezésébe aktívan bekapcsolódott a gyülekezet lelkipásztora, Lévai Attila is, aki főleg menedzseri feladatokat látott el.

A gyerekek kipróbálták a bizalomjátékot is

A táborban fele-fele arányban vannak mindkét településről a gyerekek. A helyieknek nincs gondjuk az utazással, a csicsóiakat viszont a gyülekező helyről autóval hozzák át Kolozsnémára. Emiatt voltak olyanok, akik nem is jelentkeztek be, mert ők otthon szerettek volna táborozni – árulja el Bognár Judit, hozzátéve, a többség örült, hogy új helyszínt is megismerhet. Így az idén huszonhatan vannak, de voltak olyan évek is, amikor a nagyon sok jelentkező miatt kénytelenek voltak meghatározni a maximális létszámot.

A gyerekek a megérkezésük után a kultúrház nagytermében rövid indító gondolatok után énekléssel kezdik a napot, ami játékkal folytatódik, majd a tízórai után a kerettörténettel felvezetett napi bibliai résszel ismerkednek meg.

A bagoly és a róka

Ottjártunkkor a testvére haragja elől menekülő Jákób volt a téma, akit az édesanyja nagybátyjához küldött, amíg Ézsau haragja lecsillapodik. Az éjszakát a szabadban töltötte, egy kő volt a vánkosa. Álmában egy lajtorját látott, rajta angyalokat. Majd megszólalt Isten, aki azt mondta neki, akárhová megy, nem hagyja el, s megígérte neki, hogy visszahozza őt.

Jákób másnap reggel a feje alatt lévő követ felállította szent oszlopként, majd olajat öntött a tetejére és elnevezte a helyet Bételnek – így foglalhatnánk össze röviden az aznapi történetet, amelyet a tábor vezetője a papírszínház segítségével adott át a résztvevőknek.

„A gyermekek a jövő, reménység szerint ők lesznek a gyülekezetben a folytatás, a jövő presbiterei, gondnokai, egyháztagjai. A nevelésük, az oktatásuk emiatt kiemelkedően fontos a számunkra. A tábor ideje alatt az Úr Jézust helyezzük a középpontba sok játékkal és gyermekközpontú kísérőprogrammal” – mondja a táborok megszervezésének fontosságáról Bognár Judit.

Bognár Judit

Az idén a KOEN felvidéki munkatársai által kidolgozott programot használták alapként, amelyben a főszereplő Jákób és családja, s a vele kapcsolatos történetek állnak a középpontban.

"Ebből kiindulva próbáljuk a gyerekeket olyan értékekre tanítani, mint a türelem, a bizalom, hűség, kitartás. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a tábor címe nem véletlenül lett a RendezŐ, illetve próbálunk mindig visszatérni a napok folyamán ehhez a motívumhoz, s elültetni a szívükben, hogy az Úristen az, aki az életünket a kezében tartja és igazgatja úgy, hogy ha pillanatnyilag nehézségeket is kell átélnünk, az Ő gondviselésére hagyatkozva hihetjük, hogy rendben lesz a mi életünk" – összegzi a lényeget a tábor vezetője.      

Aranymondás tanulása ugrálással

Egy összeszokott munkatársi csapat segíti a tábort. A csicsói és a kolozsnémai gyülekezet is kiemelt programként kezeli, s már hónapokkal korábban készülnek a gyerekek nyári táborára. Mindig vannak olyanok, akikre biztosan számíthat a két lelkész, s a presbiterek, gondnokok is betervezik, hogy ha kell, eljönnek segíteni.

Van, aki a tábor kezdése előtt segédkezik a díszletek felszerelésében, vagy a szükséges dolgok beszerzésében, a gyerekek étkeztetésének a megoldásában. A konyhában presbiterasszonyok készítették el a gyerekek tízóraiját és uzsonnáját, illetve a teát, szörpöket, vagy mosták el a használt tányérokat, étkészletet.

Az öt nap történéseit figyelemmel kíséri Süll Ferenc, a kolozsnémai gyülekezet gondnoka is, aki, ha kell, segít előkészíteni a tábor helyszínét vagy ügyességi versenyt szervez a fiúk számára.

Süll Ferenc gondnok a gyerekekkel

„Kötelességünk foglalkozni a gyerekekkel, hogy megtalálják a helyes utat a mai világban, mert ha individualista szemléletet adunk át nekik, akkor az a vesztüket fogja okozni. Örömmel vagyok itt, de abba rendbe, amit itt van, nem folyok bele, inkább egyfajta felügyeleti, műszaki segítségként vagyok jelen.

Ha vége lesz a tábornak, akkor majd kiértékeljük egy mélyebb elemzéssel, hogy mit csináltunk jól és mit kéne másként, még jobban tennünk, mert a cél a gyarapodás” – közli bátorsággal a közel száztagot számláló gyülekezet gondnoka, aki viszont sajnálja, hogy nagyon kevesen járnak a templomba és csupán mintegy negyvenen járulnak hozzá az egyházközség fenntartásához.

Nagy segítséget jelent a csoportok vezetésében már évek óta hagyományosan az Erdélyből, a Babes–Bolyai Tudományegyetemről érkező egyetemista fiatalok, akik az Erasmus-program keretében töltenek el aktívan öt napot a táborban. A fő feladatuk közé tartozik a csoportok vezetése, de a gyerekekkel való játékos foglalkozások megszervezése is.

Réti Enikő és Pápay Natália a gyerekek között

Az idén hatan érkeztek. Réti Enikő egyike volt azoknak, akik sikeresen pályázták meg a kolozsvári egyetem Erasmus-programját azzal a céllal, hogy a nyár folyamán tapasztalatokat szerezzen a szakmai gyakorlatnak is nevezhető gyülekezeti napközi táborban. Így jutott el Kolozsnémára, illetve Csicsóra, ahol a gyülekezet szállást biztosít a számukra. „Valláspedagógia szakra járok, s itt gyakorlatozhatok a gyerekekkel való együttműködésben” – közli Réti Enikő.

Pápay Natália is így jutott el Kolozsnémára. „Nekünk nyaranta kötelezően szakmai gyakorlatot kell végeznünk, s mi most ezt itt teljesítjük. Amiben tudunk segíteni az az, hogy a csoportos beszélgetés során elmélyítjük a gyerekekkel a hallott történetet kérdések formájában, vagy kézimunkázunk velük vagy feladatokat oldunk meg, de besegítünk a kerettörténet eljátszásába is és a délutáni foglalkozásokban is részt veszünk vagy felügyelünk a gyerekekre.

Réti Enikő még elmondja azt is, hogy nagyon kedvesen fogadták őket, amelynek előzménye volt a szeretetteljes levélváltás a gyülekezet lelkipásztorával, Lévai Attilával, majd a részletes tájékoztatása is sokat segített a táborra való felkészülésben. „Nagyon jól érezzük itt magunkat, s örülünk, hogy részesei lehetünk a tábornak”.

A gyerekek ebéd után a csendes foglalkozás keretében a délután folyamán sokat játszottak, majd Süll Ferenc gondnok elvitte őket a temetőkertben lévő református templomhoz, ahol megmutatta az 1886-ban elhunyt, utolsó ott lakó, Kolozsnémán 49 évig szolgáló Kőváry Albert lelkipásztor sírját. A gondnok egyben reményét fejezte ki, hogy egyszer lesz még saját itt lakó lelkésze a kolozsnémai reformátusoknak.

A 2015-ben felújított templomnak pedig elmesélte a rövid történetét, amelyet a gyerekek érdeklődéssel hallgattak végig, illetve közelebbről is megnézték a szószéket és felmehettek a karzatba is.

A nagycsoportosok

Az uzsonna után még lehetőség nyílt egy játékra is, majd négy óra körül bezárult a tábor kapuja. A tábor ideje alatt volt kincskeresés, ügyességi játékok és kézműves foglalkozások, de tervben van egy kirándulás is az utolsó napon. 

Kép és szöveg: Iski Ibolya

események továbbiak →