A jó kántornak is képeznie kell magát

2022. július 19., kedd

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztálya Avizó néven öt napos egyházzenei tanfolyamot szervezett július 13. és 17. között Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református Gimnáziumban mintegy húsz résztvevővel.

Az első ízben megrendezett ilyen jellegű egyházzenei tanfolyam az esti órákban közös énekléssel, a Sola Schola – egyházzenei műhellyel vette kezdetét. Az élőben is bejelentkező program zárt csoportjába azonban előzetes regisztráció után bárki csatlakozhatott és a résztvevőkkel Süll Kinga és Édes Árpád vezetésével együtt énekelhetett az új református énekeskönyv eddig kevésbé ismert, de lelki gazdagságot nyújtó énekeiből. 

Másnap az Avizó első két előadását  Orosz Otília Valéria, zenepedagógus, a Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközség kántora és Bodnár Lajos éradonyi lelkipásztor tartotta, akik a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházzenei életébe adtak betekintést. Felvázolták, hogy náluk hogyan működik a kántorképző tanfolyam, kik lehetnek kántorok, illetve főállású kántorok s ehhez milyen feltételt kell teljesítenük, de szóltak arról is, hogy milyen stádiumban van az elfogadás előtt álló új kántortörvény.

Elmondták, hogy az egyházkerületben közel 250 főállású lelkipásztor szolgál, s mintegy nyolcvan százalékuk munkájának énekszolgálatát főállású kántor segíti, akiknek hivatalos munkaszerződésük és állami fizetésük van, melyet esetenként az egyházközségek egészítenek ki. Ez közel 200 kántori állást jelent.

„A kántor liturgus...", „a kántor felszentelt szolgáló", „a kántor a lelkésszel egyenrangú" – ilyen és ehhez hasonló izgalmas mondatok hangzottak el az előadásuk során – mondta az előadás után lelkesen Süll Kinga, az egyházzenei osztály vezetője, az Avizó szervezője, hozzátéve: Bizony, van hová fejlődnünk! 

A tanfolyam regisztrált résztvevői számára minden nap a gimnázium tantermeiben a délutáni órákban egyéni hangszeres és hangképzéses konzultáció, oktatás zajlott, ami közös énekléssel zárult.

A tanfolyam ideje alatt a délutáni órákban Szilágyi Szilvia hangképzést, Császár Abigél pedig zongoraimpovizációt tartott.

A harmadik nap Édes Árpád egyházzenész, alistáli lelkipásztor előadásában az új református énekeskönyv liturgiai vonatkozásait emelte ki, amely után izgalmas beszélgetés alakult ki a gyülekezetekben főleg kántorként szolgáló résztvevők között.

A megújulás lehetősége tehát adott, csak élnünk kell vele – hangsúlyozta Az új református énekeskönyvvel a megújulás felé című előadásában Bódiss Tamás református egyházzenei vezető.

Az előadások és a közös énekléseknek a Tompa Mihály Református Gimnázium díszterme adott otthont. Napindító reggeli imákat Süll Tamás, Szarvas Erzsébet, Édes Árpád vezették. A tanfolyam énekszolgálattal zárult a rimaszombati református templomban.

A Covid járvány után nehezen indult be az élet az egyházzenei alkalmak terén is: sajnos az idei évben kevés jelentkezőnk volt az országos kántorképző tanfolyamra, így akik jelentkeztek, azokat idén a magyarországi képzőhelyekre delegáltuk. Egy rövidebb tanfolyamra viszont így is sor kerülhetett Rimaszombatban, mely a kántorokon kívül másokat is megszólított és hívogatott. Az Avizó egyházzenei tanfolyam célja az volt, hogy minél jobban megismerjük és megismertessük az új református énekeskönyvet bízva, hogy egyre több gyülekezetben kezdik el használni, forgatni – mondta bizakodva Süll Kinga szervező, az Egyházzenei Osztály vezetője.

Iski Ibolya

Fotó: Szarvas László

események továbbiak →