A Kálvinista Szemle szeptemberi számának tartalmából

2022. szeptember 08., csütörtök

Zsidó-keresztyén gyökereink vannak, történetünk nem Krisztus születéstől és feltámadásától kezdődik. Szeptemberi számunkban a zsidó részt vesszük egy kicsit nagyító alá. Hogyan vált a zsidó nép Isten választott népévé? Ki igazából Isten választott népe?

Három rovatunkban foglalkozunk a zsidósággal. Teológiai rovatunk tanulmányának szerzője többek között arra keresi a választ, hogy: Hogyan keletkezett és keletkezik Izrael? Mennyiben, mennyire és miben vagyunk Isten választott népe? Milyen kategória egyáltalán a Szentíráson belül az, hogy az Úrnak van egy különleges, különös, elküldött és mások megáldására választott népe, amely Ábrahám utódaiból nőtte ki magát?

Kaleidoszkóp rovatunkban vendégszerzőnk a főbb zsidó ünnepeket mutatja be, amelyek egyedi hangulatukkal, dallamaikkal, ízeikkel, színeikkel maguk is megtartói a zsidó közösségeknek szerte a világon. A régészet és a szentföldi ásatások izgalmas világát ismerhetjük meg Martin Prudkýval, a prágai Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultás Ószövetség Tanszékének vezetőjével készült interjúból.

Hogyan tudunk helyt állni a mai társadalomból adódó kihívásoknak? Református szemmel rovatunkban a tanévkezdés apropójából a család-iskola-Isten hármasságával, a család és a református intézmények feladataival foglalkozunk.

A barsi egyházmegye kicsiny gyülekezetéről és annak Árpád-kori templomáról, Hontvarsányról olvashatunk a Templomaink, gyülekezeteink rovatban. A Lélekbúvár cikkírója a nyári feltöltődés utáni időszakra, a felmerülő problémák kezelésére kínál lehetőségeket és tippeket. Filmajánlónk a Fegyvertelen katona c. filmet mutatja be, és a sokunk gyerekkori emlékeiben élő szüretről olvashatunk egy szép novellát Süll Mária tollából.

Igei gondolatokat lelkipásztoraink tollából olvashatnak, a Teremtés hetére hívjuk fel a figyelmet, és Kárpát-medencei, ill. egyházi híreket, tudósításokat is közlünk őszeleji számunkban.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

Édes Enikő

események továbbiak →