Requiescat in pace II. Erzsébet!

2022. szeptember 10., szombat

Egyházunk is az összemberiség szomorú pillanataként fogadta a hírt, miszerint 2022. szeptember 8-án visszaadta lelkét Teremtőjének a Brit Nemzetközösség uralkodója, a Church of England, azaz az angliai anglikán egyház feje, Őfelsége II. Erzsébet királynő.

A keresztyén hitközösségünk és a Krisztus Urunkba fektetett reménységünk alapján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nevében részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és a Brit Nemzetközösség minden egyes tagjának. Hisszük, hogy Krisztus ígérete az örök élet felől minden halálos szomorúságon felül emel majd bennünket a feltámadás által. Szentlelke által Ő nyújtson most békességet és vigaszt minden bánatos szívbe.

Kegyelettel:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Elnöksége

események továbbiak →