Kálvinista Szemle novemberi számának tartalmából

2022. november 09., szerda

A Biblia hitünk zsinórmértéke. A reformáció felismerésének köszönhetően Isten igéje került az előtérbe, olvasása fontos része keresztyén hitéletünknek. Hogyan olvassuk a Szentírást? Hogyan történt a szent iratok kanonizációja? Miért éppen ezek a könyvek kerültek bele a Bibliába? Miért éppen e könyveken keresztül érthetjük meg az életünkre vonatkozó isteni akaratot? Novemberi számunk kiemelt témája a Szentírás.

 

Az egyház nem alkotta a Bibliát, hanem kinyilvánította azt, hogy mely iratokban fedezi fel leginkább a Szentlélek Isten munkáját. Teológiai rovatunk tanulmányának szerzője írásában foglalkozik a kánonnal, a Bibliába kerülés kritériumaival, az Ó- és Újszövetség kanonizációjával. A Református szemmel rovat írása többek között arra világít rá, hogyan olvassuk a Bibliát, milyen elvárásokkal kell a Szentíráshoz viszonyulnunk, mi a Biblia iratainak igazi célja. A kiemelt téma kapcsán foglalkozunk magyar református örökségünkkel is, a vizsolyi Bibliával. Kaleidoszkóp rovatunkban vendégszerzőnk az 1590-es nyomtatás történetéről és örökségéről szól olvasóinkhoz.

Komárom impozáns templomába és református gyülekezetébe látogatunk el, a múlt nagyobb mérföldköveit és mai mindennapi életét mutatjuk be e Duna parti közösségnek. Filmajánlónk Az unoka című magyar filmet ajánlja, melynek témája korunk egyik szomorú aktualitása, az unokázó csalás. Egyetemes Egyházunk magyar világi főjegyzőjével készült interjúban Kiss Pál beszél gyermekkoráról, egyházi szolgálatáról és kedvenc szabadidős tevékenységeiről is.

Novemberben emlékezünk meg elhunyt szeretteinkről, ennek kapcsán a Gondolatok rovat témája az elmúlás és az eljövendő élet, továbbá a veszteség megéléséről egy kedves novellát, Lélekbúvár rovatunkban pedig a gyerekkori traumák jeleiről, feldolgozásáról olvashatunk. A hónap végén megkezdődik egyházi ünnepi félévünk advent első vasárnapjával. Táplálék rovatunk írója elcsendesedésre hív: Isten szerető közelségével akar mindannyiunkat megajándékozni, amely sosem hagy cserben, mert szeretete mindig velünk van.

Magazinunk előfizetésére és a megjelent új református naptárra hívjuk fel a figyelmet, Kárpát-medencei, ill. egyházi híreket, tudósításokat is közlünk késő őszi számunkban.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

események továbbiak →