Már harangszó hívogat az ipolysági református templomba

2022. november 14., hétfő

Ünnepi istentisztelet keretében november 13-án első alkalommal szólalt meg az ipolysági református templom előtt felállított harangláb több mint százhetven esztendős harangja. A régi-új harang ezentúl szólítja, és egyben szolgálja a templomépítő gyülekezetet az Ipoly menti kisvárosban.

Mint a harangláb előtt tartott rövid áhítat során Révész Tibor, a Barsi Református Egyházmegye esperese megfogalmazta: „Urunk, Istenünk áldunk és magasztalunk téged azért, mert az ipolysági gyülekeznek ezt a harangot ajándékoztad. Urunk Istenünk az élőket szólítja, s ne süket füleket találjon, hanem hívó szavára siessen néped ebbe a városba, jöjjenek a Te igéd hallgatására.”

Az egyházmegye lelkészeinek egy része az ünnepi alkalmon

Hozzátette: legyen a békesség harangja minden időkben, amely békesség örömöt és szabadulást hirdet.

Áldásában az esperes kifejtette: „Hívogassa örömben, bánatban Istenhez az ő népét, hogy nála a bánatosok vigasztalást, erőtlenek erőt, reménytelenek reménységet, bűnbánók bocsánatot, örvendezők áldást kapjanak.“

Révész Tibor áhítat közben

Az istentiszteletre hívogató régi-új harangot Soltész Béla presbiter szólaltatta meg első alkalommal. Ezt követően a lelkészek és a gyülekezeti tagok bevonultak a templomba.

Az ünnepi istentiszteleten Révész Tibor hirdette az igét. „Az Isten hívó szavaként szólal meg a harang, emlékeztetve arra, hogy Istennek népe lakja ezt a várost” – hangzott el az igehirdetést megelőző imában.

 

Soltész Béla szólaltatta meg a harangot

„A szívünkből, a lelkünkből rezonáljunk a hívogató harangszóra. Ez az Istennek a hívása. Menjünk hozzá, hallgassuk rá” – emelte ki igehirdetésében az esperes.

Mint hozzátette: hívogató harangként hirdeti Isten szeretetét, élő reménységgel várva az itt élőket.

A harangláb utca felőli részén egy kis réztábla hirdeti a harang nem mindennapi történetét. Eredetileg a tergenyei református templom harangja volt. A templomot 2008-ban lebontották, ekkor a nagypeszeki református gyülekezet tulajdonába került. 2015-ben az templomépítő ipolysági református gyülekezetnek ajándékozták.

Ünnepi istentisztelet

A tergenyei templomot a 15. században építették, 1892-ben pedig átépítették. 1970-ben átengedték az evangélikusoknak használatra karbantartás fejében.

„A templom romjai sokáig fájdalmasan magasodtak a falu fölé, míg biztonsági okokból 2003-ban a Zsinati Elnökség 104/2003/ZsE szám alatti határozatában jóváhagyta annak lebontását.

2008-ban a község a templom romos falait költségmentesen lebontatta, a törmeléket ingyenesen elhordatta, az alapokat pedig meghagyta azzal a céllal, hogy idővel azokra egy épületet építtet temetési istentiszteletek céljából” – ezt már Csernyík Magdolna, a hontfüzesgyarmati-fegyverneki gyülekezet lelkipásztora mesélte portálunknak.

Peszek és Tergenye ma már egy falut alkot, Peszektergenye (Sikenica) néven Zselíztől alig pár kilométerre.

Révész Tibor esperes

Tergenye egy ideig Peszek filiája volt, majd később anyaegyházközség lett külön lelkipásztorral. A tergenyei templomból mára  csak a harangok maradtak meg. Az egyik a peszeki református templomba került, a másikat az ipolysági gyülekezetnek adományozták.

Mint Oros Zoltán, az Ipolysági Református Egyházközség gondnoka elmondta: „A gyülekezet már évek óta gondolkodott harangláb felállításán, mely megfelelően hívogatja Isten igéjéhez a hívőket.”

Izsmán Jónás, az ipolysági gyülekezet lelkipásztora 

Alig egy évtizede a parókiával és lelkészlakkal kombinált templom megépítésekor a gyülekezetnek már nem volt forrása templomtorony építésére, így döntöttek a harangláb állítása mellett.

A haranggal kapcsolatban megjegyezte, hogy az adományként kapott harangot 1851-ben öntötték, a szabadságharc bukása után beolvasztott ágyúkból készítették. Több mint százötven évig szolgálta a tergenyei református gyülekezetet.

Csernyík Magdolna (j.) a harang történetéről mesél

A faszerkezetű harangláb Soltész Béla presbiter tervei alapján készült el. A munkálatokból több gyülekezeti tag is jelentős részt vállalt. A templom bejárata mellett, szolid kerítéssel körbevett terülten állították fel a haranglábat.

Soltész Béla a több mint százhetven esztendős harangot és annak vázát felújította. „Tervünk az volt, hogy ami megmenthető, ami továbbvihető, az kerüljön vissza” – mondta a gondnok.

A költségek egy részét önerőből állták. A választási ciklusát a napokban záró ipolysági képviselő-testület az idei évben ötezer eurós támogatást adott a munkálatok befejezéséhez. Ebből készült el a harangláb míves, kelyhet formázó aljzata, a kerítés, valamint a térkővel borított terület.

November második vasárnapján még mechanikusan, harangkötél meghúzásával kongatták meg a harangot, de már tervben van a harangozás elektronizálása.

Régi – új harang

Pásztor Péter, felvidek.ma/II, Reformata.sk

Fotó: Pásztor Péter

események továbbiak →