A Világosság református egyházi műsor 2022. november 20-ai ajánlata

2022. november 18., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Absolon bevonul Jeruzsálembe, hazajött, hogy szülőfaluja lelkipásztora legyen, 50 évvel ezelőtt bocsátották ki szolgálatba az első női lelkészt.

Dávid sírva menekül el a fővárosból. Megfontolásból azonban nem mindenki tart vele, így tett többek között az arki Húsaj, Dávid király barátja is. Absolon kérdőre vonja, de frappáns választ ad. A történetről Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese, runyai lelkipásztor szól igehirdetésében.

Édes Gábor hat évig volt a Budapest-Fasori református egyházközség beosztott lelkésze, de amikor az elmúlt évben megüresedett szülőfalujában, Marcelházán a lelkészi állás Rácz Elemér lelkipásztor nyugalomba vonulásával, gondolkodási időt kérve igent mondott a meghívásra. Meghívásának körülményeiről, illetve az új szolgálati hely adta kihívásokról vall Édes Gábor lelkipásztor és a Magyarországról származó felesége, Édes Somogyi Virág, valamint Ágh Zoltán gondnok elárulja, milyen elvárások fogalmazódtak meg a gyülekezet részéről.

Az idén ötven éve, hogy 1972. október 22-én egy templomszentelési ünnepség alkalmával Zsarnón Varga Imre püspök kibocsátotta lelkészi szolgálatba a Csicserből származó Híres Erzsébetet. Ezáltal Ő lett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház első női lelkésze. Az évforduló kapcsán felelevenítjük a kezdeteket Szabóné Híres Erzsébettel, hogy Isten miként vezette az útját a lelkészi pályára, illetve milyen emlékei maradtak meg a fél évszázaddal ezelőtti eseményről.

Egy hét múlva, advent első vasárnapján, november 27-én, 9.30 órai kezdéssel élő istentiszteletet közvetítünk a nyitrai református templomból. Igét hirdet Ficzere Tamás lelkipásztor.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság református egyházi műsor másnap, hétfőn a 16 órai hírek után ismét meghallgatható.

Fotó: Iski Ibolya, Szarvas László, archív

 

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el:

Pozsony 227,36MHz / 98,9 FM, Nyitra 213,360, Kassa 225,648 MHz, Besztercebánya 223,936 MHz, Dunaszerdahely 227,36 MHz / 91.4 FM, Rimaszombat 220,352 MHz, Érsekújvár 94.6 FM, Kékkő 98.3 FM, Losonc 98.0 FM, Párkány 106.2 FM, Pozsony 98.9 FM, Rozsnyó 105.9 FM, Szenc 102.4 FM, Szepsi 105.8 FM, Tőketerebes 106.7 FM, Internet: icecast.stv.livebox.sk/

események továbbiak →