A Kálvinista Szemle áprilisi számából

2023. április 18., kedd

Ebben a hónapban a keresztyén szabadság témája van terítéken. A szabadságot sokan sokféleképpen értelmezik. Hogyan állunk mi, keresztyének a szabadság gondolatához? Mi is az a keresztyén szabadság?

A szabadság vágya, legyen az közösségi vagy egyéni, az ember egyik leghőbb kívánsága. Harcol és küzd érte. Keresztyénként valljuk, hogy szabadságunk forrása Jézus Krisztus. De vajon mik a keresztyén szabadság mezsgyéi, és mire szabadít fel Krisztus?

Mai korunk társadalma elsősorban az egyéni szabadságával foglalkozik, a mindentől és mindenkitől való függetlenséget értve alatta. Ez a fajta gondolkodás egyre inkább az egyén izolációjához vezet. A Krisztusban való szabadság teljesen más lehetőséget kínál az embernek. A keresztyén szabadság megértéséhez két ellenségének felismerésére van szükség: az egyik a szabadosság, a másik a törvényeskedés…

Ha szabadság, akkor felmerül a rabság, a függőség kérdése is. Igyekeztünk ezzel is foglalkozni áprilisi számunkban. Hencze Angelika pszichológus és Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember is mai korunk legnagyobb függőségéről beszél, mely elsősorban a gyermekeinket fenyegeti, de a felnőtt generáció sem élvezhet teljes mentességet az okos eszközök erős, függőséget kiváltó hatása alól.

Emlékezünk legnagyobb keresztyén ünnepünkre, a húsvétra: „Kérjük Istent, hogy Szentlelke által növelje a mi erőtlen hitünket, hogy bizonyságot tehessünk a mi feltámadt, megváltó Urunkról, szabadító Jézusunkról, és mindannyian higgyük és valljuk: Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!”

Kaleidoszkóp rovatunkban három részes cikksorozatot indítunk, mely a felvidéki református egyházunk megalakulásával és a kezdeti időkkel foglalkozik. Az első részben a vesztes világháború utáni évekkel foglalkozik a szerző, milyen események vezettek az 1923 júniusában megtartott lévai zsinat határozatához, mely kimondta a Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház megalakulását.

Egy újabb, az utóbbi években szépen felújított Árpád-kori templomról és a hozzá tartozó gyülekezetekről olvashatnak a Templomaink, gyülekezeteink rovatban. Wass Albert egyik szép könyvét és Lázár Ervin novelláját kínáljuk kultúrát szerető olvasóinknak.

Rövid, igei gondolatokat olvashatnak különböző rovatainkban, és foglalkozunk a Kárpát-medence magyar reformátusságának híreivel, ill. az egyházunkban történt eseményekkel is.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

Édes Enikő

események továbbiak →