A Világosság református egyházi műsor 2023. május 21-ei ajánlata

2023. május 13., szombat

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid utolsó szavai, látogatóban a pálfalai református óvodában, Bodrogszentes négy leányegyházközsége.

Izráel Istene mondotta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fű zöldül a földön – mondta többek között Dávid király életének vége felé. Utolsó szavainak üzenetéről Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor szól a hallgatókhoz.

Miért vállalta fel még a tíz egyháztagot sem számláló pálfalai leányegyházközség, hogy óvodát alapítson a környéken élő roma gyermekek számára? Mi jelenti jelenleg a legnagyobb kihívást a fenntartó számára? – többek között ezekre és még más kérdésekre is keressük a válaszokat a pálfalai óvodában készült riportösszeállításunkban, amelyben megszólalnak a kis óvodások is.

Boly, Szinyér, Zétény és Véke reformátusai egykor még ez utóbbi település templomába jártak istentiszteletre. Ma már – köszönhetően a hívek fáradozásainak – mindenütt van református templom. Előnyös-e vagy inkább hátrányos, ha minden leányegyházközségnek van saját temploma? Vajon mit igazol a jelen? Erről kérdezzük az egyházközségek lelkipásztorát, Szopó Ferencet.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó

események továbbiak →