„Választott eszközöm”

2023. május 22., hétfő

Az abaúj-tornai egyházmegye 2023. április 22-én bibliaismereti versenyt szervezett a hittanosok számára, melynek témáját Pál apostol életének izgalmas történetei adták. Nagy Gábor alsólánci lelkipásztor írása.

Emberré válásunk jelentős mozzanata, amikor már eszközt készítettünk magunknak. Egy éles kövön, egy kemény, de könnyű csonton, vagy egy egyenes és hajlítható ágon megakadt a szemünk, s megláttuk bennük leendő eszközeinket. Azóta nagy utat tettünk meg, sok mindent elértünk eszközeinkkel. Egyre kifinomultabbak, s egyre „okosabbak” lettek, már-már rabjaivá is lettünk saját alkotásainknak. Hosszúnak látszik még az út, mire valódi emberként élünk velük. A kérdés ma sem az, milyen alkalmas az eszköz, hanem kinek a kezében van. Milyen indulat lendíti mozgásba, milyen szándék vezérli.

Isten választása pedig ma is tartogat meglepetéseket! Mintegy kétezer éve egy csenevész, vérszomjas farizeust nézett ki magának, hogy hírvivője legyen békessége örömhírének. Benne látta meg leendő eszközét. A mi szemünkben minden tekintetben alkalmatlan. Neve hallatán összerezzennek Jézus akkori követői. Igen, éppen a Tarzuszi Sault szemelte ki magának az Úr, hogy Pál apostollá legyen. „Választott eszközöm ő” – mondja Jézus a megszeppent Anániásnak, aki sokat hallott előéletéről, és minden bizonnyal félelemmel és ellenségesen tekintett rá (ApCsel 9,15).

A főpapok eszköze ő, gondolta. Azért jött, hogy rabláncra verjen bennünket… Mintha csak ezt üzente volna neki a Mester: Ne félj hozzá menni, már nem harap, és „lesz még ebből a kutyából is  szalonna!”

Ő már az enyém. És az emberileg lehetetlen lehetségessé lett, hit által. Pál apostol szívének sötét tartalmát mennyei fény emésztette meg, és helyébe Jézus Krisztus lénye kerül. Az igazi Isten igaz ismerete (2Kor 4,6). Törékeny eszköz, mégis arra éppen alkalmas, hogy kincset tegyenek bele, csordulásig megteljen Jézus nevével. 

Amikor 2023. április 22-én elsétáltam az Abaúj-tornai Egyházmegye hittanosai mellett az alsólánci kastély épülete előtt, óhatatlanul is hallottam, miről beszélgetnek. Hol is ugrott a lábára a sánta? Mi történt a filippi börtönőr házában? Ki esett ki az ablakon a tróászi istentiszteleten?  Hány napig sodródtak az Adrián? Igen, ilyen és ehhez hasonló kérdések zümmögték körül a jelentkező csapatokat. Már megérte! – gondoltam.

Nem okos eszközeiket simogatják, de arról beszélgetnek, hogyan terjedt Jézus neve és híre a nagyvilágban. Arról tanulnak, hogy az Egyház nem a földből nőtt ki, nem csak úgy lett, de kellettek hozzá olyan Krisztus-követők, mint Pál és az ő munkatársai.

Választott eszközzé lehetnek ők maguk is! Merthogy évről-évre ezért vállalkozunk a bibliaismereti verseny megszervezésére, hogy gyermekeink megismerkedjenek a Bibliával, mely hitre jutásunk, s hitben való járásunk alkalmas eszköze. Kincs van benne, hiszen elejétől a végéig Jézus Lelke szólít meg belőle.

Az idei éven Pál életéből és szolgálatából készültek fel a résztvevők, mondtatni igencsak derekasan. Két csoportban is taroltak a kassaiak: Demeter Dorotka, Torkos Emma, Fazekas Emma, Demeter Dorián a legkisebbek népes táborában; míg a középső csoportban Zólyomi Dániel és Faber Emese párosa szerezte meg a legkiválóbb helyet. A már serdülő növendékek között Pollag Illés (Buzita), Kiss Tamás, Szitás Dominik (Felsőlánc).

A többi helyezésről ne is essék szó, hiszen alig mérhető különbségek döntöttek a helyezések közt. Azzal teljen meg szívünk és szánk, hogy mind a 23 csapat példásan szerepelt, 18 gyülekezetben adtak okot hálaadásra, valamint 8 lelkész és 1 hitoktató fáradozása érett be azon a napsütéses áprilisi napon.

Megszolgálták a dicséretet. A jutalmazásban évről-évre Jézus szavai vezetnek bennünket: „Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked” (Mt 20,14). A vetélkedő minden résztvevője: elsők és utolsók egyaránt, nem csak oklevelet, de jutalomkönyvet, csokoládét és emléktárgyat is vittek haza magukkal.

A választás idén egy apró iránytűre esett, melyhez igét csatoltunk: „Utaidat, URam, ismertesd meg velem” (Zsolt 25,4). Az Úr Lelke adjon nekik igét, hogy legyenek választott eszközzé ott, ahova az Úr küldi őket.

Nagy Gábor

események továbbiak →