Központban a család - Egyházmegyei családi nap

2023. szeptember 05., kedd

Augusztus 29-én Alistálon szervezte meg egyházmegyei családi napját a Pozsonyi Református Egyházmegye. Az időjárás felborította a szervezők elképzeléseit, de a házi­gazdával közösen az eredetileg eltervezett helyszíneket módosították, s így zökkenőmentesen tartatott meg a rendezvény.

Az alkalom központi témája a család volt. Marco de Leeuw van Weenen – 1999 óta Magyarországon élő hol­land lelkipásztor – igehirdetésével kezdődött a délután.

Isten az embert felelős munkatárssá tette, ahol mind a férfinek, mind a nőnek megvolt a küldetése. A család mint a legkisebb közösség arra hivatott, hogy Isten terve szerint éljen ebben a világban. A bűneset következtében az emberi én akarata, vágya és az Isten célja eltávolodott egymástól. Jézus azért jött el, hogy ezt a kettőt egymás­hoz közelítse. A gyülekezet és az egyház is ennek a legki­sebb Istentől rendelt egységnek, a családnak a nagyobb kivetülése – hangsúlyozta az igehirdető.

Somogyi Alfréd dékán dióhéjban – érdekességekkel fűszerezve – bemu­tatta egyházunk megalakulásának 100. évfordulójára készült roll-up kiállítást.

A helyi gyülekezet Te Deum Laudamus kórusa két kórusművet énekelt, majd az új énekeskönyvből Oros Márta vezetésével három új éne­ket tanultak meg a résztvevők.

Rövid szünet után Vámos Béla felsőpatonyi lelkész előadásával folytatódott a program. Az előadó a női és férfi szerepköröket, illetve azok változásait és családra gyakorolt hatásait járta körbe. Kutatási eredményekkel és az életből vett példákkal támasztotta alá, milyen je­lentős érzelmi töltettel rendelkezik az a gyermek, aki biztonságos közegben nő fel.

Hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy gyerekként hiteles női és férfi mintákat lássunk magunk előtt, hiszen egész felnőtt életünket meghatározhatják a pozitív és negatív példák. Társkap­csolatainkban pedig ügyeljünk arra, hogy engedjük a másikat férfiként, illetve nőként viselkedni, ezáltal mi is megtalálhatjuk és megerősíthetjük saját szerepünket. Az alkalom kötött részét a Firesz zenekara zárta.

A programsorozattal párhuzamosan gyerekfoglalkozás zajlott, melyet az Emmaus csoport munkatársai vezet­tek. Az összegyűlt fiataloknak pedig a Galilea csoport (a pozsonyi egyházmegye fiatalokkal foglalkozó lelkészei) tartott külön foglalkozást.

A családi nap kötetlen része a gyülekezeti ház udvarán folytatódott, ahol hat egyház­község csapata különböző – halászlé, pacal, disznó-, mar­ha- és szarvasgulyás – egytálételekkel várta az alkalom résztvevőit.

A kissé hűvös és esős idő ellenére több mint kétszázan jöttek el az egyházmegyei rendezvényre.

A rendezvény egyházunk Kulturális és Közművelődési Központjának a támogatásával valósult meg.

Édes Enikő

Fotó: Lamos Csaba

események továbbiak →