20 éve született a törvény, amelynek köszönhetően megalakult a Selye János Egyetem

2023. október 23., hétfő

2003. október 23-án a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa olyan törvényt fogadott el, amellyel a szülőföldjén élő felvidéki magyar közösség számára több évtizedes jogos igényt valósított meg.

A történelmi lépésnek köszönhetően megalakulhatott a Selye János Egyetem (SJE), amely intézményben anyanyelvükön tanulhatnak a szlovákiai magyar nemzeti közösség tagjai. Ezzel a lépéssel az itt őshonos magyarság számára három karon, a Református Teológiai Karon, a Tanárképző Karon és a Gazdaságtudományi Karon biztosítva lett az anyanyelvi képzés az óvodától az egyetemig.

A 2004. január 1-én induló egyetem alapját a Calvin János Teológiai Intézet képezte, amelynek teljes infrastruktúrája és felszerelése átkerült az egyetem tulajdonába. Az SJE működésének megszervezésével Szlovákia akkori oktatási minisztere Albert Sándort bízta meg.

Az SJE alapítása óta közel 10.000 hallgatónak adott a kezébe felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet, ezzel jelentősen hozzájárult az értelmiségi utánpótlás kineveléséhez a szlovákiai magyarság számára.

Mindezek mellett a komáromi egyetem kovásza is a felvidéki magyar tudományos és társadalmi életnek, hiszen az oktatás mellett jelen van a szlovákiai, a magyar és nemzetközi tudományos életben, európai szintű kétoldalú kapcsolatokat épített, gyakorlóiskolai hálózatot hozott létre a szlovákiai magyar oktatási és nevelési intézmények bevonásával. Hisszük, hogy egyetemünk méltó a küldetésére és hozzájárul a nemzetrész jövőbe vetett hitének erősítéséhez.

Köszönet illet mindenkit, aki a kezdetekben bármilyen módon hozzájárult az SJE létrejöttéhez és mindenkit, aki azóta is munkálkodik a fejlődésén!

Az egyetem az évfordulóra való méltó megemlékezés céljából a közeljövőben emlékkonferenciát szervez, a jubileumi 20. akadémiai évben pedig több tudományos előadással is készül.

Petheő Attila

események továbbiak →