Erdélyi Géza: László Ravasz teolog a kazatel

2023. november 02., csütörtök

Erdélyi Géza nyugalmazott püspöknek Ravasz Lászlóról, a teológusról és igehirdetőről készült monográfiája 2023 nyarán jelent meg cseh nyelven. A kiadványt Ján Semjan püspökhelyettes méltatja.

Ravasz László a magyar református egyház egyik legfigyelemreméltóbb teológusa volt a 20. század első felében. Egy hagyományos erdélyi keresztyén családból származott, ahol az egyház, ahogy ő maga mondta „természetes” volt, és a református jelleg is magától értetődő, senki sem gondolkodott rajta különösebben. Életében a nagy változást és az új lelki dimenziót a nagyenyedi, a kolozsvári, majd a berlini egyetemek akadémiai környezete hozta el.

Ravasz László személyisége több szempontból is kiemelkedik. Először is, teológiai gondolkodásának mélysége és terjedelme világhírű teológusokéival hasonlítható össze. Másodszor, ahogyan a liberális teológiával megbirkózott, és eljutott oda, amit ma az Ige teológiájának nevezünk. Végül pedig a közösségéhez való kapcsolódása emelkedik ki, először az erdélyi egyházkerület főjegyzőjeként, majd a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökeként sikeresen egyesítette tudását és tapasztalatait egyházának saját szükségleteivel.

A most megjelent könyv különös súllyal bír a szlovák református gyülekezetek számára. Egyrészt történetileg köti őket a református egyházhoz, amelyhez kezdettől fogva tartoznak. Másrészt a Ravasz László által kidolgozott liturgiát használják. A könyv igazi értéke ennél is mélyebben gyökerezik: az író különleges módon mutatja be a teológus életútjának és gondolkodásának eredetiségét, valamint munkájának örök aktualitását.

Ravasz László életét fájó történelmi események kísérték. Sok nehézség és negatív tapasztalat ellenére hűséges maradt az evangélium hirdetéséhez és megéléséhez. Szüntelenül hangsúlyozta, hogy „az igehirdető alázata, megtérése, újjászületése és megszentelődése az ige megerősítése”, amelyet az Úr bízott az egyházra, és amely mindenkit kötelez, aki az evangélium szolgálatában áll.

Hiszem, hogy ez a könyv izgalmas olvasmány lesz azok számára is, akik eddig nem ismerték a magyar református egyház egyik kivételes személyiségét. Nemcsak a szellemi megértés horizontjait fogja bővíteni, hanem inspirációként is szolgál mindazoknak, akik tovább szeretnék gondolni az általa felvetett kihívásokat a Krisztus evangéliumára való engedelmesség és küldetés terén. Krisztus legyen az, aki az Ige teológiáját torzítás nélkül közvetíti, és minden hitelességével követendő példává válik.

Ján Semjan

események továbbiak →